Články od autora: Lívia Kuľhová

Poradenství  Právo 

Budoucí výzvy startupových společností: Co se může stát, pokud nevěnujete pozornost red flagům?

Když do vyhledávače zadáte slovo „compliance“, okamžitě se vám objeví více než 1 miliarda výsledků. V posledních letech se na veřejnosti propíralo nemalé množství podnikových skandálů, což odbornou i laickou veřejnost přimělo zamyslet se nad tématem compliance víc než kdy předtím. Compliance by vaší pozornosti nemělo ujít zejména, pokud vaše společnost patří na trhu k těm rychle rostoucím. Jak předejít komplikacím, které mohou vést k trestnímu stíhání, obrovským finančním ztrátám či dokonce zániku společnosti? 

14. 6. 2019
Daně 

Nový trestný čin: maření spravedlnosti a jeho dopady na předkládání důkazních prostředků

S účinností od 1. února 2019 bylo do trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů) vloženo nové ustanovení § 347a, upravující trestný čin maření spravedlnosti. Jeho podstatou je snaha zabránit maření spravedlivého rozhodnutí soudního či jiného orgánu tím, že účastníci řízení budou svá tvrzení podporovat předkládáním padělaných nebo pozměněných důkazních prostředků. 

17. 4. 2019