Články od autora: Lucie Tížková

Daně 

Vyhlášení veřejné výzvy programu GAMA 2

Technologická agentura České republiky (TAČR) vyhlásila veřejnou výzvu zaměřenou na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2 v podprogramu 2. Veřejná soutěž podporuje komercializaci významných inovačních řešení, růst a také rozvoj malých a středních podniků a startupů. Dále je v rámci veřejné soutěže podporováno ověření výstupů a výsledků aplikovaného výzkumu, a to s cílem jejich dalšího praktického či komerčního uplatnění či uplatnění v rámci společnosti. 

21. 6. 2021
Daně 

Vyhlášení prvních plných výzev programu RES+

V Modernizačním fondu byly vyhlášeny první tzv. ostré výzvy v dalším programu, tentokrát v programu RES+, zaměřeném na podporu instalace nových a modernizaci stávajících obnovitelných zdrojů energie (OZE) a prvků aktivního energetického hospodářství. Do 1. února letošního roku bylo možné podávat předběžné registrační žádosti, na jejichž základě bude nyní možné podávat žádosti plné v rámci aktuálně vyhlášené výzvy. 

21. 6. 2021
Daně 

Vyhlášení veřejné výzvy QuantERA

Technologická agentura České republiky (TAČR) vyhlásila veřejnou výzvu zaměřenou na výzkum v oblasti kvantových technologií, která je určena českým partnerům mezinárodních konsorcií, jimiž mohou být jak výzkumné organizace, tak i podniky. Pro českého uchazeče pak platí pravidla vycházející z programu EPSILON (Podprogram 1 – Znalostní ekonomika), z něhož budou podpořeny české subjekty mezinárodních projektů. Celková výše podpory pro české subjekty mezinárodních projektů je pak stanovena na 1 mil. eur. 

27. 4. 2021
Daně 

Vyhlášení veřejné výzvy M-ERA.NET 3 CALL 2021

Technologická agentura České republiky (TAČR) vyhlásila veřejnou výzvu zaměřenou na materiálový výzkum, která je určena českým partnerům mezinárodních konsorcií, jimiž mohou být jak výzkumné organizace, tak i podniky. Pro českého uchazeče pak platí pravidla vycházející z programu EPSILON (Podprogram 2 – Energetika a materiály), z něhož budou podpořeny české subjekty mezinárodních projektů. Celková výše podpory pro české subjekty mezinárodních projektů je pak stanovena na 2 mil. eur. 

27. 4. 2021