Články od autora: Tomáš Babáček

Právo 

K rychlejší ekologizaci hospodářství přispívají přísnější regulace i rostoucí počet environmentálních sporů

Ekologizace hospodářství je jedno z aktuálních celospolečenských témat, jehož význam v poledních měsících a letech rychle roste. Změny přichází mimo jiné i v oblasti legislativy – přibývá nových regulací v celé řadě oblastí od energetiky přes zemědělství a lesnictví až po udržitelné financování. A spolu s tím přibývá environmentálních sporů, které se stávají dalším z akcelerátorů proměny. Přečtěte si, co se v oblasti environmentálního práva v uplynulých měsících událo a jaké novinky nás v tomto směru brzy čekají. 

4. 11. 2021
Právo 

Soukromé finanční instituce jsou novými strážci environmentální regulace, mění se i postoj soudů

Regulací v oblasti environmentálního práva neustále přibývá, což značí, že udržitelnost je stále důležitějším tématem, které se přímo týká jednotlivců, firem i států. Dohled nad dodržováním nových pravidel už však nezajišťují pouze inspekce životního prostředí, ale nově i soukromé finanční instituce. A nový přístup k problematice mají i soudy, jejichž rozhodnutí přímo ovlivňují odpovědnost firem a států za klimatickou změnu. Přečtěte si, co nejdůležitějšího se událo ve druhém čtvrtletí roku 2021 ve světě environmentálního práva, a seznamte se s regulatorními novinkami, které budou mít vliv na budoucnost udržitelného byznysu celé Evropské unie. 

28. 7. 2021
Právo 

Klimatické změny a environmentální právo: EU chystá novinky v regulaci zemědělství i označování plastů

V prvním čtvrtletí roku 2021 byla uvedena do praxe celá řada regulatorních novinek a změn. V Česku začaly kupříkladu platit nové odpadové předpisy. Dále účastníci finančního trhu od března povinně zveřejňují informace o udržitelnosti svých organizací. A v příštích měsících dojde k posunu v mnoha dalších agendách, jako je rozšíření evropského trhu s emisními povolenkami ETS nebo třeba nová pravidla v nastavení uhlíkového cla. Přečtěte si, co důležitého se v oblasti enviromentálního práva v uplynulých měsících odehrálo a jaké další legislativní novinky nás v budoucnu čekají. 

27. 4. 2021
Právo 

Zavádění oběhové ekonomiky nebo větší biodiverzita. Jakým výzvám bude čelit environmentální právo v roce 2021?

O tom, že je nás svět komplikovaný, není pochyb. Orientovat se v lavinách nových zjištění o pustošení životního prostředí, technologických a společenských změnách a legislativních regulacích se může leckdy zdát jako nadlidský úkol. Jaké změny přináší novela českého vodního zákona? Jaká je role měst a regionů při přechodu k oběhové ekonomice? A jaká jsou rizika, která doprovází pokles biodiverzity? Přečtěte si, jaká témata a události v současné době hýbou světem environmentálního práva. 

25. 1. 2021
Právo 

Udržitelná transformace nabírá na síle: Jaké změny s sebou přinese ekologizace hospodářství?

Není asi potřeba zdůrazňovat, v jak výjimečné době žijeme. Společnost se mění v závratném tempu a dokáže se pandemickým podmínkám přizpůsobovat s nevídanou flexibilitou. Nově získané schopnosti rychlých a komplexních změn jsou pro nás příležitostí rozpohybovat řadu společenských témat tam, kde nám k tomu dříve bránilo pohodlí. A ekologizace hospodářství je jedním z nich. Část společnosti to samozřejmě bude vnímat jako vnucenou mantru. Podívejme se na to ale shovívavěji a berme tuto situaci jako příležitost ke zlepšení. 

22. 10. 2020
Právo 

Tempu environmentální degradace sekunduje tempo environmentální regulace

Rychlost rozvoje nejrůznějších inovací a tempo přicházejících signálů o degradaci životního prostředí se zvyšují a vytváří tak nepřehlednou změť volání po rychlých řešeních, nových omezeních a dalších plánech na ochranu životního prostředí. A to často předtím, než stihneme zanalyzovat důsledky předchozích kroků. Vznikají proto také regulatorní záplaty jako například v tomto čísle uvedená kompenzace očekávané vysoké ceny emisních povolenek, aby firmy neodcházely z Evropy. 

16. 7. 2020
Právo 

Víte, co to skutečně znamená být eko? EU chystá změny v oblasti environmentální regulace

Není všechno zlato, co se třpytí, a není každý eko, kdo to tvrdí. K tomuto závěru dospěli ve Velké Británii ve vztahu k tvrzením společnosti Ryanair, která již nemůže stavět reklamu na tom, že má nejnižší emise, pokud k tomu nemá patřičné podklady. Ekologický chce být dneska zkrátka každý, vedle Ryanairu třeba i Evropská unie, která přijala Zelenou dohodu, nebo Česká republika, která přepracovala a schválila Vnitrostátní plán ČR v oblasti energetiky a klimatu. A pozadu není ani Evropská Komise, která chce, aby spotřebitelé dostávali více informací o tom, jak dlouho jim vydrží kupovaný výrobek a jestli například půjde opravit. V našem EnviLaw zpravodaji zjistíte, co nejdůležitějšího se v oblasti regulací událo za poslední tři měsíce. 

26. 4. 2020
Právo 

Evropa by mohla být klimaticky neutrální do roku 2050

Následky klimatické změny v různých podobách zasáhnou prakticky celou Evropu. Evropská environmentální agentura zhodnotila jednotlivé modely a předpoklady a vytvořila přehledné mapy, ze kterých lze vyčíst, co jednotlivé regiony čeká. A nepůjde o nic příjemného. Aby došlo ke snížení dopadů, navrhuje Evropská komise první právní rámec pro klima. V něm by se Evropská unie definitivně zavázala, že do roku 2050 bude klimaticky neutrální. S ohledem na další navrhovaná opatření však přijetí není vůbec jisté. Podrobnější informace jsme shrnuli v našem EnviLaw zpravodaji. 

26. 4. 2020
Právo 

Textilní průmysl vytváří jeden z největších environmentálních tlaků. Co přinese nová regulace?

Evropská agentura pro životní prostředí představila v technické zprávě Evropského tematického centra pro odpady a materiály v oblasti zelené ekonomiky nejnovější důkazy o dopadech ze spotřeby textilních výrobků na životní prostředí a klima v EU. V souvislosti se stále rostoucí relevancí této problematiky se zmíněnému tématu věnuje také nový akční plán pro oběhové hospodářství Komise evropského parlamentu, který byl zveřejněn v březnu 2020. Zmíněným regulacím se podrobně věnujeme v našem EnviLaw zpravodaji. 

26. 4. 2020
Právo 

EU přijala nová pravidla pro udržitelné financování, jako první se zaměří na transparentní investice

Důležitým stavebním kamenem každého fungujícího odvětví je základní systematický rámec. V oblasti udržitelného financování to bude tzv. taxonomie, na které se EU po dlouhém politickém vyjednávání shodla. Díky tomu bude jasné, co je a co není udržitelnou činností. Taxonomii nicméně předběhla otázka transparentnosti při investování, kdy dle nové regulace budou muset někteří účastníci finančního trhu zveřejňovat, jaké dopady mají jejich finanční produkty na faktory udržitelnosti. A pozadu nezůstává ani Evropská komise, která představila mechanismus pro spravedlivou transformaci a Fond pro spravedlivou transformaci. Podrobnější informace shrnujeme v našem EnviLaw zpravodaji. 

26. 4. 2020