Články od autora: Tomáš Brožek

COVID-19 

Jak čelit finančním dopadům pandemie? Předchozí ekonomické krize ukázaly, jak lze postupovat

Přestože pandemie koronaviru sužuje světovou ekonomiku poměrně krátkou dobu, mnozí již předpovídají, že bude mít za následek novou globální krizi. Řada odvětví už nyní zažívá silné ekonomické otřesy spojené s výpadkem dodávek, odbytu a celkovým zpomalením výrobního cyklu, které se pravděpodobně budou v následujících týdnech a měsících zintenzivňovat. Jak mohou společnosti čelit ekonomickým dopadům pandemie, kde by měly hledat finanční zdroje a jak se mohou poučit z předchozích ekonomických krizí? 

27. 3. 2020
Daně 

Nový trestný čin: maření spravedlnosti a jeho dopady na předkládání důkazních prostředků

S účinností od 1. února 2019 bylo do trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů) vloženo nové ustanovení § 347a, upravující trestný čin maření spravedlnosti. Jeho podstatou je snaha zabránit maření spravedlivého rozhodnutí soudního či jiného orgánu tím, že účastníci řízení budou svá tvrzení podporovat předkládáním padělaných nebo pozměněných důkazních prostředků. 

17. 4. 2019