Tomáš Brožek

Daně 

Nový trestný čin: maření spravedlnosti a jeho dopady na předkládání důkazních prostředků

S účinností od 1. února 2019 bylo do trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů) vloženo nové ustanovení § 347a, upravující trestný čin maření spravedlnosti. Jeho podstatou je snaha zabránit maření spravedlivého rozhodnutí soudního či jiného orgánu tím, že účastníci řízení budou svá tvrzení podporovat předkládáním padělaných nebo pozměněných důkazních prostředků. 

17. 4. 2019