Články od autora: Vuk Djukić

Právo 

Nejvyšší soud ČR: zákonná záruka se při výměně věci nebo její opravě neobnovuje

O zákonné záruce, resp. terminologií zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“) zákonné povinnosti z vadného plnění, bylo napsáno odbornou i laickou veřejností již mnoho. Všichni si v této souvislosti nejspíše vybavíme dlouhotrvající akademickou polemiku o povaze ustanovení § 2165 odst. 1 občanského zákoníku. Tedy zda předmětné ustanovení zakládá odpovědnost prodávajícího za jakékoliv vady, které se na věci ve lhůtě 24 měsíců od převzetí kupujícím projeví nebo toliko reklamační lhůtu k uplatnění vady existující již v době převzetí věci kupujícím. 

26. 4. 2021
Technologie  Právo 

Zájem o e-commerce masivně roste, EU modernizuje pravidla pro ochranu spotřebitele

E-commerce zažívá zajímavé období, a to jak v souvislosti se současnou pandemií koronaviru, tak v souvislosti s budoucí regulací. Za necelé dva roky bude Česká republika povinna implementovat zásadní legislativní balíček na ochranu spotřebitelů. Na možné zneužívání spotřebitelských práv v souvislosti s nedávným nárůstem nároků na e-shopy na druhé straně reaguje Česká obchodní inspekce. Těmto a dalším novinkám ze světa e-commerce se věnujeme v našem květnovém TechLaw zpravodaji. 

14. 5. 2020
COVID-19  Právo 

Koronavirus a jednání o smlouvě: Může smluvní strana z důvodu pandemické situace ukončit bez postihů jednání o smlouvě?

Celosvětová pandemie nepostihuje pouze existující či dojednané projekty. Naopak, zcela zásadně a negativně dopadá i na závazkové vztahy, které teprve vznikají, či na smlouvy, které jsou tzv. před podpisem. Je to logické, protože budoucnost dojednávaného obchodu může být nejistá. Často kladenou otázkou proto je, zda lze jednání o smlouvě z důvodu nastalé krizové situace bez postihů ukončit či jak v dané situaci nejlépe postupovat? 

25. 4. 2020
Technologie  Právo 

TechLaw zpravodaj: Senát schválil návrh zákona o právu na digitální službu. Jaké novinky přináší?

Oblast elektronického obchodu přináší posun týkající se návrhu zákona o právu na digitální službu. Jakým způsobem se změní spolupráce uživatelů s orgány veřejné moci? To se dozvíte v našem prosincovém TechLaw zpravodaji, kde se věnujeme tématu e-commerce. Další novinkou z této oblasti je také posílení evropské spotřebitelské ochrany v podobě připravované novelizace čtyř evropských směrnic. 

6. 1. 2020