daně

Daně 

Daňové přiznání aneb když nejde jen o příjem ze zaměstnání

S blížícím se koncem března se daňoví poradci setkávají se spoustou dotazů svých klientů a známých, zda se jich také netýká podání daňového přiznání. Nejde jen o příjmy ze zaměstnanání, dani podléhají například honoráře z přednášek, odměny členů výboru SVJ či příjmy z nájmu. Zkrátka... Je potřeba dávat si pozor a nezapomínat. Jinak to daňový úřad udělá za vás. 

15. 3. 2018
Daně 

Pracujete v jiném členském státě EU? Zkontrolujte si odvody pojistného!

Jednoho dne usoudíte, že nastal čas pracovně zvolnit a rozhodnete se požádat o starobní důchod, na který máte podle věku nárok. Žádné problémy neočekáváte, celý život jste byli zaměstnaní, pracovali jste i žili v ČR, neměli jste důvod pojistné na důchodové zabezpečení řešit. Vždy jste se spoléhali na zaměstnavatele. Co když jste ale zároveň nějakou dobu pracovali v jiném členském státě EU? 

1. 3. 2018
Daně 

Rozhodnutí Ústavního soudu ve věci EET

Ústavní soud svým rozhodnutím z 12. prosince 2017 zrušil zavedení EET u dvou zbývajících fází, které měly zasáhnout převážnou většinu tržeb ze služeb a tržby řemeslníků a výrobců. Dále byla zrušena evidence tržeb dle §5b) zákona o EET, tedy tržby plynoucí poplatníkovi, které jsou uskutečněny bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník evidující tržbu. 

22. 2. 2018