dReport

Daně 

Průlom v dosavadní praxi? Management společnosti může ručit za doměřenou daň

Jak vyplývá z naší praxe, je finanční správou vyvíjen velký tlak na výběr daní, který se odráží jak v samotném vyšším výběru daní, tak např. v počtu nařízených daňových exekucí. Finanční správa se ovšem občas snaží zajistit výběr daně mnohdy velmi neortodoxními způsoby. Jeden z takových způsobů nedávno posuzoval i Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích („Krajský soud“). 

23. 10. 2018
Účetnictví 

Aplikace modelu očekávaných úvěrových ztrát dle IFRS 9 na obchodní pohledávky

Standard IFRS 9 Finanční nástroje je účinný pro roční účetní období počínající 1. lednem 2018 nebo po tomto datu. Nové požadavky na znehodnocení obsažené v tomto standardu budou mít dopad na většinu účetních jednotek, nikoliv pouze na velké finanční instituce. Také všechny účetní jednotky, které evidují významné obchodní pohledávky, smluvní aktiva či pohledávky z leasingu, by se měly ujistit, že zavedly vhodné procesy pro výpočet očekávaných úvěrových ztrát. 

21. 10. 2018