MPO

Daně 

IT firmám hrozí, že jim nebudou vyplaceny dotace

Během auditu dodržování pravidel veřejné podpory bylo zjištěno, že v programu ICT a sdílené služby mohly být u projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií propláceny prostředky na mzdové výdaje zaměstnanců, kteří již ve firmě pracovali. Na základě evropských nařízení ale může být podpora určena pouze na nově vzniklá pracovní místa. Dvě již uzavřené výzvy jsou tak v rozporu s pravidly veřejné podpory. 

23. 4. 2018