Nejvyšší správní soud

Daně 

Rozsudek: oprava účetních chyb a vliv na základ daně

Níže shrnujeme zásadní informace vyplývající z rozsudku 3 Afs 28/2017 – 43 z října 2018. Tento rozsudek řeší dvě oblasti, a to opravy v účetnictví a jejich zohlednění v přiznání k dani z příjmů právnických osob (dále jen „DPPO“) a pojistné plnění v souvislosti s postoupenou pohledávkou. Kasační stížnost Odvolacího finančního ředitelství (dále jen „OFŘ“) proti Československé obchodní bance (dále jen „Společnosti“) byla zamítnuta. 

22. 11. 2018
Daně 

Finanční úřad vás nemůže kontrolovat donekonečna

Finanční úřady mohou daňové subjekty kontrolovat a doměřit jim daň pouze ve lhůtě pro stanovení daně. Běh této lhůty přitom stále vyvolává otázky. K jedné z nich se v nedávné době vyslovil i Nejvyšší správní soud, když uvedl, že žádost o mezinárodní spolupráci v některých případech nestaví lhůtu pro stanovení daně. Toto rozhodnutí bude mít zásadní dopady. Některé probíhající daňové spory totiž mohou skončit tím, že finanční úřad nebude schopen doměřit daň právě z důvodu prekluze. 

3. 5. 2018