Německo

Daně 

Německo: přísnější podmínky pro distribuci dividend

Soudní dvůr Evropské unie zjistil, že určitá ustanovení v oblasti zdanění obchodu pravděpodobně odrazují tuzemské mateřské společnosti od investování jejich kapitálu do dceřiných podniků zřízených v nečlenských státech, protože odčitatelnost dividend vyplacených dceřinými společnostmi v nečlenských státech podléhá přísnějším podmínkám, než jaké jsou podmínky pro dividendy vyplacené tuzemskými společnostmi. 

23. 10. 2018