NSS

Daně 

Služby ve skupině jako daňově uznatelný náklad

Manažerské služby nebo marketingová podpora jsou nejběžnějším typem služeb, které jsou v rámci skupiny společností poskytovány. Poskytování těchto služeb, které mají své ekonomické opodstatnění, však skrývá určité daňové nástrahy, které je potřeba mít na paměti. A to zejména s ohledem na to, že finanční úřady čím dál více zaměřují pozornost na problematiku vnitroskupinových transakcí. 

12. 6. 2018
Daně 

Přichází změna v přístupu k osvobození příjmů z licenčních poplatků a úroků?

Koncem ledna 2018 vyšel zásadní rozsudek Nejvyššího správního soudu (NSS) 3 Afs 250/2016, který se týkal osvobození příjmů z licenčních poplatků a úroků z úvěrového finančního nástroje. Společný systém zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států Evropské unie zavedla Směrnice Rady EU 2003/49/ES (Směrnice). Česká republika tento systém do národní daňové legislativy implementovala prostřednictvím ustanovení §38nb zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP). 

22. 2. 2018