Odpočet na výzkum a vývoj

Daně 

Jsou náhrady za dovolenou uplatnitelné v rámci odpočtu na výzkum a vývoj?

Náhrady za dovolenou a otázka jejich uplatnitelnosti v rámci odčitatelné položky na výzkum a vývoj (dále také „VaV“) se staly velmi diskutovaným evergreenem posledních let. Generální finanční ředitelství uplatnění těchto náhrad v rámci odpočtu odmítlo, na druhou stranu existoval silný právní názor odborné veřejnosti připouštějící jejich oprávněnost. Bylo tak zřejmé, že rozhodnout bude muset až soud. 

26. 2. 2019
Daně 

Nový pohled soudu na uplatnitelnost klinických studií v rámci odpočtu na výzkum a vývoj

Nejvyšší správní soud („NSS“) rozhodl v neprospěch Vestra Clinics s.r.o. („žalobkyně“) v otázce možnosti uplatnění klinických studií jako odčitatelné položky na výzkum a vývoj („VaV“). I když bylo soudem potvrzeno, že klinické studie naplňují definiční znaky VaV (jak ostatně vyplývá i z Pokynu D-288 a Frascati manuálu), NSS vyhodnotil činnosti žalobkyně jako plnění jasně stanovených pokynů předepsaných protokolem klinického hodnocení, bez prvků novosti a vyjasňování výzkumné nejistoty. 

8. 11. 2018
Daně 

Novinky v uplatnění odpočtu na výzkum a vývoj… Čekají nás lepší zítřky?

V roce 2016 došlo k prvnímu propadu ve využívání odpočtu na výzkum a vývoj („VaV“) za celou třináctiletou existenci této podpory podnikání. Daňoví poplatníci i odborná veřejnost zaznamenala zvýšenou aktivitu finančních úřadů při daňových kontrolách zaměřených právě na oblast VaV. V posledních pěti letech bylo vydáno několik zásadních soudních rozhodnutí, která nastolila praxi některých nejasných ustanovení zákona, avšak zdaleka zatím ne všech klíčových. 

4. 7. 2018