Pracovní právo

Právo 

Jak ukončit pracovní poměr? Vždy písemně a se správným vymezením důvodu

Jednou z nejproblematičtějších oblastí pracovního práva je ukončování pracovního poměru. Zvláště v případech, kdy dává výpověď zaměstnavatel, dochází nezřídka ke sporům, které mohou vyústit v situaci, kdy zaměstnanec napadne platnost výpovědi u soudu a zaměstnavatel musí dokazovat, že dal zaměstnanci výpověď v souladu s ustanoveními zákoníku práce. Podívejme se na čtyři základní způsoby, jak lze ukončit pracovní poměr, a připomeňme si pravidla, která s ukončením pracovního poměru souvisí. Víte například, komu výpověď dát nesmíte? A kdy je zaměstnanci možné či nutné vyplatit odstupné? 

29. 9. 2020