Směrnice DAC 6

Daně 

Aktuálně k oznamovací povinnosti přeshraničních uspořádání (DAC VI) – lhůty posunuty na počátek roku 2021

Na základě šesté novely Směrnice o správní spolupráci v oblasti daní (tzv. DAC VI) je v členských státech EU včetně České republiky zavedena povinnost oznamovat finančním úřadům některé přeshraniční transakce a další uspořádání, tak aby správce daně získal lepší přehled o využívání daňových předpisů a o agresivním daňovém plánování. Počátek oznamovací povinnosti byl plánován již od poloviny tohoto roku, Česká republika však využila možnosti odložit lhůty pro oznamování do počátku roku 2021. 

17. 9. 2020
Daně 

Aktuálně k oznamovací povinnosti přeshraničních uspořádání (DAC VI) [srpen 2020]

Na základě šesté novely Směrnice o správní spolupráci v oblasti daní (tzv. DAC VI) má být v členských státech EU včetně České republiky zavedena povinnost oznamovat finančním úřadům některé přeshraniční transakce a další uspořádání, aby správce daně získal lepší přehled o využívání daňových předpisů a o agresivním daňovém plánování. 

17. 8. 2020
Daně 

Aktuální vývoj legislativního procesu zákona o daních z příjmů

Legislativní proces na poli zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) je velmi překotný, jeho vývoj je obtížně predikovatelný a navíc jsou jednotlivé změny fragmentované do mnoha „balíčků“, což monitoring plánových změn značně komplikuje. Proto jsme z aktuálních návrhů vybrali ty nejdůležitější a níže shrnujeme jejich legislativní vývoj. 

24. 6. 2020
Daně 

Aktuálně k oznamovací povinnosti přeshraničních uspořádání (DAC VI)

Na základě šesté novely Směrnice o správní spolupráci v oblasti daní (tzv. DAC VI) má být v členských státech EU včetně České republiky zavedena povinnost ekonomických subjektů oznamovat finančním úřadům některé přeshraniční transakce a další uspořádání, tak aby správce daně získal lepší přehled o využívání daňových předpisů a o agresivním daňovém plánování. Proces oznamování měl začít fungovat od 1. července 2020, vzhledem k současné situaci se diskutuje o možnosti posunutí původně navrhovaných lhůt, stále však není schválen konkrétní návrh. 

22. 6. 2020
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [červen 2020]

S ohledem na COVID-19 navrhla Evropská komise odložení termínu pro zahájení plnění oznamovací povinnosti podle směrnice DAC 6. Šestiměsíční odklad se očekává také v případě pravidel pro DPH při přeshraničním elektronickém obchodování. Nejvyšší finský daňový soud odmítl výjimku z omezení odečitatelnosti úroků v případě, že mateřská společnost skupiny je smluvní investiční fond, který není schopen sestavit konsolidovanou účetní závěrku. Nizozemské ministerstvo financí vydalo nový výnos o omezení kompenzace ztráty a ministr financí navrhl nová daňová opatření pro daňový plán na rok 2021. Více se dozvíte v aktuálních daňových novinkách ze světa. 

17. 6. 2020
Daně 

Stručně k vybraným novelám zákona o daních z příjmů

Vývoj české legislativy je v poslední době natolik překotný, že začíná být poměrně složité všechny navrhované změny vůbec sledovat. Proto jsme pro vás v oblasti daně z příjmů připravili stručný přehled některých navrhovaných změn, které se buď připravují, nebo jsou již v legislativním procesu a zároveň budou zasahovat do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“). 

25. 5. 2020
Daně 

Možný posun lhůt pro plnění oznamovací povinnosti přeshraničních uspořádání (DAC VI)

Na základě šesté novely Směrnice o správní spolupráci v oblasti daní (tzv. DAC VI) má být v členských státech EU včetně České republiky zavedena povinnost ekonomických subjektů oznamovat finančním úřadům některé přeshraniční transakce a další uspořádání, tak aby správce daně získal lepší přehled o využívání daňových předpisů a agresivním daňovém plánování. 

22. 5. 2020
Daně 

Směrnice DAC 6: Nová povinnost dopředu oznamovat finančním úřadům některé transakce

Poslanecká sněmovna v současné době projednává vládní návrh zákona, který implementuje směrnici o správní spolupráci v oblasti daní (tzv. směrnici DAC 6). Ta upravuje povinnost podnikatelů finančním úřadům předem oznamovat vybrané přeshraniční transakce a další uspořádání, která mají vliv na daň z příjmů právnických osob. Smyslem této evropské regulace je získat lepší přehled o využívání daňových předpisů a případně zabránit agresivním daňovým plánováním. 

20. 9. 2019