Strategické plánování

Poradenství 

Agilní projektové řízení v době krize: Jak efektivně transformovat tradiční firmu na moderní společnost?

Agilní projektové řízení se v uplynulých měsících ukázalo jako zvláště efektivní způsob, jak se firmy mohou vypořádat s organizačními změnami způsobenými krizí. Společnosti díky svému aktivnímu přístupu a rychlé reakci obstály tváří v tvář náhlým změnám a dopadům spojenými s vládními nařízeními a nyní jsou v rámci svých trhů ještě odolnější. Jednou z hlavních výhod byla v tomto směru dobře nastavená komunikace, kterou neovlivnil ani přestup do online prostředí nebo nedobrovolné rozpuštění týmů na home office. 

10. 8. 2021
Deloitte živě 

Dlouhodobé strategie jsou pro firmy zárukou odolnosti vůči krizím. Faktory úspěchu jsou flexibilita i správná komunikace

Cíle, vize, mise, dlouhodobá strategie. To jsou prioritní oblasti, na které se musí společnosti zaměřit, pokud si chtějí udržet svou konkurenceschopnost v dobách krizových i mimo ně. Porozumět cílům a naplánovat k nim tu nejlepší cestu však není jednoduchý úkol. Zajistit správný průběh tvorby strategie i její implementaci však s sebou přináší dlouhodobé úspěchy – základním předpokladem je používat konzistentní postup pro vývoj strategie a srozumitelně ji komunikovat napříč celou společností i vůči trhu. 

14. 7. 2021