Ústavní soud

Daně 

Rozhodnutí Ústavního soudu ve věci EET

Ústavní soud svým rozhodnutím z 12. prosince 2017 zrušil zavedení EET u dvou zbývajících fází, které měly zasáhnout převážnou většinu tržeb ze služeb a tržby řemeslníků a výrobců. Dále byla zrušena evidence tržeb dle §5b) zákona o EET, tedy tržby plynoucí poplatníkovi, které jsou uskutečněny bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník evidující tržbu. 

22. 2. 2018