Účetnictví 

Úpravy IAS 40 schváleny pro použití v EU – březen 2018

Dne 14. března 2018 schválila Evropská komise k použití v Evropské unii úpravy IAS 40 Přeúčtování investic do nemovitostí. Datum účinnosti úprav IAS 40 v EU je stejné jako datum účinnosti stanovené radou IASB (účetní období začínající dne 1. ledna 2018 nebo později).

Úpravy standardu IAS 40 byly vydány radou IASB v prosinci 2016 s cílem objasnit převody z účtu a na účet investic do nemovitostí. Úpravy nově uvádí, že účetní jednotka provede převod z účtu a na účet investic do nemovitostí pouze tehdy, existuje-li důkaz o změně využití. Ke změně využití dojde tehdy, pokud nemovitý majetek splní (nebo přestane splňovat) definici investice do nemovitosti. Změna plánů vedení účetní jednotky, pokud jde o využití nemovitého majetku, sama o sobě nepředstavuje důkaz o změně využití.

K příkladům důkazů o změně v užívání patří:

a. zahájení užívání nemovitosti vlastníkem či zahájení rekonstrukce směřující k takovému užívání,
b. zahájení rekonstrukce směřující k prodeji,
c. ukončení užívání nemovitosti vlastníkem,
d. zahájení operativního leasingu jiné straně.

Účetní jednotka aplikuje úpravy na změny ve využití, k nimž dojde na počátku případně po počátku ročního účetního období, v němž účetní jednotka poprvé uplatní úpravy. Retrospektivní aplikace je rovněž povolena, pokud ji lze využít bez použití zpětného pohledu.

Bližší informace naleznete v našich Účetních novinkách z ledna 2017. Plné znění úprav IAS 40 v češtině je k dispozici zde.

IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right