Daně

Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění: Nová pravidla EU zjednodušující přesun sídla společnosti mezi jednotlivými státy EU

Dne 25. dubna 2018 vydala Evropská komise tiskovou zprávu oznamující předložení návrhu směrnice, která by zavedla jednotný celoevropský postup pro přesídlení společnosti z jednoho členského státu EU do jiného členského státu EU, a rovněž pro přeshraniční fúze či rozdělení společností do dvou nebo více subjektů. 

22. 5. 2018
Daně 

Zápis do evidence údajů o skutečných majitelích

Od 1. ledna 2018 mají všechny právnické osoby a svěřenské fondy povinnost zapsat údaje o svém skutečném majiteli do veřejného rejstříku – evidence údajů o skutečných majitelích. Tato povinnost je nově uložena v souvislosti s novelou zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML zákon“) a zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. 

22. 5. 2018