Daně

banner image

calendar icon Nadcházející akce

Aktuální postupy finančních úřadů nejen při daňových kontrolách

Online, 13. 12. 2023, 14:00 Více informací arrow-right

blog icon Zpravodaj

Stáhněte si souhrnná PDF se všemi novinkami.

Listopad 2023 icon Říjen 2023 icon Září 2023 icon

icon Dotace, pobídky, daňové odpočty

Finanční podpora pro vaše podnikání

Více informací arrow-right

Co je nového v oblasti daně z nemovitých věcí?

V rámci konsolidačního balíčku doznal změn i zákon o dani z nemovitých věcí. Většina změn bude relevantní již pro nadcházející rok 2024. Přestože mnohé z úprav budou promítnuty správcem daně při vyměření daně automaticky, některé dílčí změny (zúžení některých osvobození) mohou vyžadovat zohlednění v daňovém p... 

27. 11. 2023  • 

NSS vyřešil otázku běhu lhůty pro stanovení daně, která počala běžet před rokem 2011

V dlouho očekávaném rozsudku vyřešil rozšířený senát Nejvyššího správního soudu („NSS“) otázku, jak správně spočítat prekluzi v situacích, kdy lhůta pro stanovení daně začala běžet před 1. 1. 2011 (za platnosti zákona o správě daní a poplatků), ale žaloba byla podána po 31. 12. 2010 (tedy za platnosti dnešníh... 

Nejnovější články