Daně

Další příspěvky

NSS rozhodl ve věci okamžiku zahájení investice

Nejvyšší správní soud ČR vydal rozsudek č. j. 7 Afs 365/2018-62, jenž se zabývá okamžikem, od kterého má účetní jednotka zahrnovat náklady na pořízení hmotného a nehmotného majetku do vstupní ceny. Soud v této věci judikoval, že z hlediska přiřazení určitých nákladů do pořizovací ceny majetku není podstatné, kdy daňový subjekt formálně schválil realizaci investice, ale kdy objektivně započal s jejím uskutečňováním, byť by v danou chvíli nebylo zdárné dokončení této investice zcela jisté. 

22. 11. 2019

Krátce z mezinárodního zdanění [listopad 2019]

V poslední době několik států, kromě jiných např. Curaçao, Britské Panenské ostrovy, Jersey a Guernsey, zavedlo pravidla definující ekonomickou podstatu, na jejichž základě se odvozuje zdanitelná přítomnost (tzv. taxation nexus). Generální advokátka Soudního dvora Evropské unie vydala stanovisko k případům týkajícím se odpočtů ztrát v přechodném období, belgického režimu srážky pomyslných úroků a svobody usazování společností. Ve Spojených státech jsou nově k dispozici pokyny ke zdanění virtuální měny. Belgie se připravuje na brexit. Předběžná daňová rozhodnutí vydaná v Lucembursku před 1. lednem 2015 budou platit pouze do konce roku 2019. Evropská unie vydala novou verzi seznamu nespolupracujících jurisdikcí. 

22. 11. 2019