Daně

Výklad skutečného vlastnictví Soudním dvorem EU

Dne 26. února 2019 vydal Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) rozhodnutí v šesti případech (jde o společně projednávané případy C-116/16 a C-117/16 a společně projednávané případy C-115/16, C-118/16, C-119/16 a C-299/16) týkajících se dánského zdanění dividend a úroků srážkovou daní a koncepce skutečného vlastnictví v kontextu směrnice EU o mateřských a dceřiných společnostech a směrnice o úrocích a licenčních poplatcích. 

17. 4. 2019

Nový trestný čin: maření spravedlnosti a jeho dopady na předkládání důkazních prostředků

S účinností od 1. února 2019 bylo do trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů) vloženo nové ustanovení § 347a, upravující trestný čin maření spravedlnosti. Jeho podstatou je snaha zabránit maření spravedlivého rozhodnutí soudního či jiného orgánu tím, že účastníci řízení budou svá tvrzení podporovat předkládáním padělaných nebo pozměněných důkazních prostředků. 

17. 4. 2019