Daně

Další příspěvky

Lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmů: Na co si dát pozor?

Jak jsme vás již informovali, pravidla upravující lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů doznala po novele daňového řádu s účinností od 1. ledna 2021 nemalých změn. Tato pravidla se vztahují již na zdaňovací období kalendářního roku 2020 a hospodářského roku končícího 31. prosince 2020 nebo později. V mezidobí vydala finanční správa Metodický pokyn k aplikaci lhůty pro podání daňového přiznání. Přinášíme vám zajímavé postřehy z dosavadní praxe a metodiky finanční správy, které mohou mít praktický dopad na dodržení lhůty daňovým poplatníkem. 

24. 5. 2021

Krátce k oznamovací povinnosti DAC VI

Od 1. ledna 2021 byla zavedena nová povinnost oznamovat finančním úřadům některé přeshraniční transakce a další uspořádání, která splňují zákonem definované charakteristické znaky. Jelikož se s tímto tématem pojí mnoho nejasností – ať už z pohledu obsahového vymezení termínů a situací, které mohou reportingu podléhat, nebo z pohledu procesních postupů – snažíme se mu pravidelně věnovat i na našem blogu. Krátce jsme pro vás shrnuli poslední vývoj a novinky. 

24. 5. 2021

Nejvyšší správní soud rozhodl, že daňoví poplatníci mají nárok na úrok z úroku

V aktuálním rozsudku sp. zn. 10 Afs 382/2020 se Nejvyšší správní soud zabýval právní otázkou, zda lze úročit úroky z neoprávněného jednání správce daně. V projednávaném případě prodlévaly daňové orgány s předepsáním úroku z neoprávněného jednání správce daně, které spočívalo v nesprávně doměřené dani, po dobu delší než tři roky (první úrok). Žalobce požadoval za dobu prodlení kompenzaci ve formě úroku z neoprávněného jednání správce daně (druhý úrok). Orgány finanční správy se nároku na druhý úrok bránily argumentací, že nebyly splněny podmínky pro jeho vznik a že v daňovém právu platí zákaz dalšího úročení úroku. 

24. 5. 2021