Daně

Další příspěvky

Připravovaná novela zákona o investičních pobídkách umožní prodloužení lhůt pro splnění podmínek

Vláda v reakci na současnou pandemickou situaci přichází s dalším podpůrným opatřením (sněmovní tisk 1059), které příjemcům investičních pobídek přináší možnost prodloužit lhůtu pro splnění zákonných všeobecných podmínek až o 2 roky. Předložený návrh zákona je projednáván ve stavu legislativní nouze, proto lze jeho účinnost předpokládat velmi brzy. 

21. 10. 2020

Vyhlášení nových výzev v programech zaměřených na pomoc s bojem proti koronavirové nákaze

Vláda na mimořádném jednání ve středu 14. října schválila několik dotačních programů pro podporu podniků a podnikatelů působících v hospodářských odvětvích, která jsou nejvíce postižena koronavirovou pandemií. Jedná se o prodloužení stávajících programů či o přípravu programů nových, jako jsou COVID – Kultura, COVID – Nájemné, COVID – Bus či COVID – Sport II. Celkem tak bude z těchto programů mezi podniky a podnikatele rozděleno 3,45 mld. Kč. 

21. 10. 2020

Veřejná soutěž Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND

Během září oznámila Technologická agentura České republiky plánované vyhlášení v pořadí již 4. veřejné soutěže programu TREND, a to v podprogramu Nováčci. Program je zaměřen na podporu projektů, jejichž cílem je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, na podporu pronikání na nové trhy či posun v globálních hodnotových řetězcích. Podprogram Nováčci je pak zaměřen na podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na výzkum a vývoj, a to v celkovém součtu přesahujícím 1 mil. Kč. 

20. 10. 2020

Výzvy OP PIK pro období 2014–2020 v oblasti digitální transformace a úspory energie

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvy zaměřené na digitální transformaci a snížení energetické náročnosti podniků. Jedná se o výzvy Technologie – Průmysl 4.0 a Úspory energie. Uchazeči mohou v rámci jednotlivých výzev čerpat dotace na své projekty v objemu až několika desítek mil. Kč, a to zejména na podporu investičních nákladů. Celkově by pak v rámci těchto výzev mělo být rozděleno mezi podnikatele více než 2,5 mld. Kč. 

19. 10. 2020

Krátce z mezinárodního zdanění [říjen 2020]

Australský ministr financí představil nová pravidla pro zpětné uplatnění daňových ztrát a jednorázový odpis majetku. Dánské finanční úřady dodatečně vyměřily daň řidičům poskytujícím své služby pomocí internetových platforem. Soudní dvůr Evropské unie vydal stanovisko k využívání služebních automobilů zaměstnanci. Od 1. října platí v Rusku nové předpisy pro zápočet daňových přeplatků. Spojené státy vydaly pokyny vyjasňující pravidla pro přidělování akcií. Stálý rozhodčí soud se postavil na stranu telekomunikačního giganta. Evropská komise podala odvolání proti rozhodnutí Tribunálu soudu EU z 15. července 2020 ve věci irské státní podpory poskytnuté společnosti Apple. 

19. 10. 2020