Daně

Další příspěvky

Možný posun lhůt pro plnění oznamovací povinnosti přeshraničních uspořádání (DAC VI)

Na základě šesté novely Směrnice o správní spolupráci v oblasti daní (tzv. DAC VI) má být v členských státech EU včetně České republiky zavedena povinnost ekonomických subjektů oznamovat finančním úřadům některé přeshraniční transakce a další uspořádání, tak aby správce daně získal lepší přehled o využívání daňových předpisů a agresivním daňovém plánování. 

22. 5. 2020

Zpráva k převodním cenám pro vnitroskupinové finanční transakce

Dne 11. února 2020 zveřejnila Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (angl. OECD) jako součást iniciativy v boji proti daňovým únikům (angl. Base Erosion and Profit Shifting; dále „BEPS“) finální verzi zprávy shrnující pokyny k převodním cenám pro vnitroskupinové finanční transakce (angl. Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions; dále „Zpráva“). Dlouho očekávaná Zpráva je součástí akčního plánu BEPS a bude implementovaná do Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy (dále „Směrnice OECD“). Zpráva se primárně zaměřuje na (i) přesné vymezení vnitroskupinových finančních transakcí, (ii) definice role a funkcí řízení finančních zdrojů (angl. treasury function), (iii) vnitroskupinové financování zahrnující zejména vnitroskupinové půjčky a cash-pooling, (iv) finanční garance a na (v) různé formy pojištění rizik (angl. captive insurance). 

22. 5. 2020

Jak na chytrou daňovou kancelář?

Současná pandemie koronaviru přinesla i zvýšený zájem o práci na dálku. Ne všechny daňové subjekty ale zastihla tato situace stoprocentně připravené. Zaznamenali jsme, že řada společností utrpěla škody kvůli obtížnostem s e-komunikací, protože ještě stále nepracují se všemi možnostmi, které jim česká legislativa a moderní technologie nabízejí. Přitom je už nyní zřejmé, že budoucnost bude vyžadovat flexibilitu, a elektronizace procesů bude její neoddělitelnou součástí. 

20. 5. 2020

Krátce z mezinárodního zdanění [květen 2020]

Organizace OECD vydala pro dalších osm jurisdikcí zprávy o dodržování standardů daňové transparentnosti a dále zveřejnila komentáře k návrhu legislativy upravující modelová pravidla pro sběr informací. Americká finanční správa (IRS) navrhla úpravu regulace hybridních ujednání a zveřejnila seznam často kladených otázek týkajících se standardu pro dokumentaci převodních cen. Dle stanoviska SDEU Gibraltar nespadá do působnosti směrnice o mateřských a dceřiných společnostech (směrnice PSD), a členské státy EU tudíž nemusí gibraltarským společnostem automaticky poskytovat výhody plynoucí z této směrnice. A co je nového v oblasti mezinárodního zdanění ve Francii, Rusku a v Dánsku? 

20. 5. 2020