Daně

banner image

calendar icon Nadcházející akce

Uhlíkové clo: Seznamte se s novými povinnostmi pro dovozce

Online, 31. 5. 2023, 10:00 Více informací arrow-right

blog icon Zpravodaj

Stáhněte si souhrnná PDF se všemi novinkami.

Květen 2023 icon Listopad 2022 icon Říjen 2022 icon

icon Dotace, pobídky, daňové odpočty

Finanční podpora pro vaše podnikání

Více informací arrow-right

Ozdravný balíček v kontextu daňových změn

V návaznosti na prohlášení vlády k Ozdravnému balíčku byla do připomínkového řízení zveřejněna i související novelizace daňových předpisů. Přečtěte si výběr nejzásadnějších novinek a změn v této oblasti. 

24. 5. 2023  • 

Nedodržení elektronické formy podání daňového přiznání mimořádně bez pokut

Finanční správa mimořádně neuplatní pokuty za nedodržení elektronického způsobu podání daňového přiznání. Důvodem je rozšíření okruhu osob, kterým byla od 1. ledna 2023 ze zákona zřízena datová schránka, a s tím související nárůst počtu chyb podání zejména v daňových přiznáních k dani z příjmů fyzických osob.... 

Nejnovější články