Daně

Další příspěvky

Mezinárodní dožádání a běh prekluzivní lhůty pro stanovení daně

Žádost o mezinárodní spolupráci, jinými slovy mezinárodní dožádání, je jedním z řady nástrojů, které může správce daně v rámci daňového řízení využít za účelem správného stanovení daně. Poslední dobou narůstá četnost případů, kdy správce daně tento nástroj využívá v rámci kontroly přeshraničních transakcí. Pojďme se však na tento institut podívat optikou daňového subjektu. 

22. 11. 2021

Novinky z DPH [listopad 2021]

Podle rozhodnutí ministryně financí budou dodávky respirátorů až do konce roku i nadále osvobozeny od DPH. Ministryně také rozhodla o prominutí DPH z dodání elektřiny a plynu, které se má vztahovat na období od 1. října do 31. prosince 2021. SDEU rozhodl, že podmínka v českém zákoně o DPH, podle níž nedobytná pohledávka musí vzniknout více než šest měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku, aby bylo možné opravit (snížit) odvedenou DPH, je v rozporu s evropskou směrnicí o DPH. Podrobnější informace najdete v listopadových novinkách z DPH. 

22. 11. 2021

Úkony prováděné správcem daně v rámci místního šetření mohou představovat materiální zahájení daňové kontroly

Dle nedávného rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 18 Af 11/2021 překročil správce daně zákonný rámec místního šetření, když prováděl úkony, které svým charakterem a intenzitou odpovídají spíše daňové kontrole, čímž došlo k přerušení prekluzivní lhůty pro stanovení daně ještě před formálním zahájením daňové kontroly. 

19. 11. 2021