Účetnictví

České účetnictví, IFRS, US GAAP

Další příspěvky

Největší nástrahy standardu IFRS 16, který řeší vykazování pronajatého majetku

Od 1. ledna 2019 platí standard IFRS 16, který výrazně změnil způsob účtování o pronajatém majetku na straně nájemců. Pro firmy to nyní znamená náročnější práci s daty, nutnost stanovit, které jejich smlouvy spadají do rozsahu IFRS 16, ale třeba i školení zaměstnanců. S jakými úskalími se nájemci v souvislosti s novým standardem nejčastěji potýkají? A existuje možnost, jak si celý účetní proces usnadnit? 

9. 9. 2019

Nově zveřejněna sada otázek a odpovědí týkajících se standardu pojednávajícím o modelu očekávaných úvěrových ztrát (ASC 326)

V červenci 2019 americká Rada pro standardy finančního účetnictví (FASB) vypracovala a zveřejnila užitečný dokument, jenž by měl společnostem pomoci objasnit otázky související s aplikací ustanovení z Aktualizace účetních standardů č. 2016-13, Finanční nástroje – úvěrové ztráty (Téma 326): Ocenění úvěrových ztrát u finančních nástrojů. 

26. 8. 2019