Účetnictví

České účetnictví, IFRS, US GAAP

Další příspěvky

Ministerstvo financí předkládá návrh řešení koncepce nové účetní legislativy

Ministerstvo financí předkládá k veřejné konzultaci materiál „Souhrn řešení koncepce nové účetní legislativy 2020 – 2030“, který vznikl v rámci odborné pracovní skupiny Ministerstva financí. Odborná veřejnost má možnost seznámit se s návrhem nové struktury účetních předpisů a koncepce nové účetní legislativy a prostřednictvím odpovědního formuláře sdělit své připomínky ke zveřejněnému návrhu. Cílem veřejné konzultace je dosáhnout maximálně možný konsensus Ministerstva financí a odborné veřejnosti. Uzávěrka konzultace je 15. ledna 2019. 

11. 12. 2018

Rezerva na restrukturalizaci

Restrukturalizací se rozumí program, kterým se významně mění předmět činnosti účetní jednotky nebo způsob, jakým je činnost účetní jednotky prováděna. Pokud účetní jednotka vstupuje do procesu restrukturalizace, měla by k rozhodnému okamžiku vytvořit rezervu na restrukturalizaci dle platných předpisů. O tom, kdy účtovat o rezervě na restrukturalizaci, jaké položky do ní zahrnout a o její právní úpravě pojednává tento článek. 

27. 11. 2018