Účetnictví

České účetnictví, IFRS, US GAAP

Další příspěvky

Uzavírání roku 2019 v účetní závěrce dle IFRS

Přinášíme stručný přehled nových a novelizovaných standardů a interpretací účinných pro účetní období končící v prosinci 2019 a později. Obecně však platí, že účetní jednotky mohou nové a novelizované standardy a interpretace začít používat před datem jejich účinnosti (podrobnosti viz jednotlivé standardy a interpretace). Uvádíme tedy i přehled standardů a interpretací, které může účetní jednotka aplikovat pro účetní období končící 31. prosince 2019. 

29. 1. 2020