Účetnictví

České účetnictví, IFRS, US GAAP

Další příspěvky

Účtování a vykazování vládních podpor a kompenzací poskytovaných v souvislosti s pandemií covidu-19

Jakkoliv se zdá, že je pandemie covidu-19 na ústupu, podnikatelé zasažení touto pandemií a vládními protipandemickými opatřeními mají stále možnost čerpat příspěvky a podpory na snížení dopadu aktuální krize. V tomto článku shrnujeme přístupy účtování podpor a kompenzací a jejich promítnutí v účetní závěrce roku 2020 dle české účetní legislativy, a to včetně nových titulů, které byly vládou schváleny až v roce 2021. 

21. 5. 2021

Nová publikace o současných očekávaných úvěrových ztrátách dle standardu ASC 326

Účetní standard o současných očekávaných úvěrových ztrátách je již v platnosti pro většinu společností. Ze zkušeností s jeho používáním vyvstalo mezi uživateli účetních závěrek mnoho otázek. Takto významná a složitá oblast si zaslouží náležitou pozornost, společnost Deloitte proto na toto téma připravila podrobnou publikaci v rámci série Deloitte Roadmap. 

23. 4. 2021

Rada IASB prodloužila praktické zjednodušení týkající se úlev na nájemném zavedených v důsledku pandemie COVID-19

Dne 31. března 2021 zveřejnila Rada pro mezinárodní účetní standardy (Rada IASB) úpravy standardu IFRS 16 Úlevy na nájemném v souvislosti s pandemií COVID-19 po 30. červnu 2021, které o jeden rok prodlužují úpravy přijaté v květnu 2020. Nájemcům poskytují výjimku při posuzování, zda úlevy na nájemném v souvislosti s pandemií COVID-19 představují modifikaci leasingu. 

23. 4. 2021