Právo

Další příspěvky

Energetická regulace se ocitá na prahu revoluce, změny přichází na evropské i státní úrovni

Jaká je budoucnost energetiky v EU? Na tuto otázku odpovídá naše nová Deloitte studie, která zkoumá různé ekonomické trendy a predikuje, jakých změn evropský trh s energiemi dozná v následujících letech. Vývoj je ale překotný, čehož si je vědoma i Evropská komise, která představila návrh na aktualizaci balíčku Fit for 55. Ten slibuje zásadní proměnu energetické strategie a jasnou vizi do budoucna. Pozadu nezůstávají ale ani lokální regulátoři – v Česku se podařilo přijmout hned trojici nových zákonů, které mění nastavení tuzemské energetické regulace. Jedním z hlavních témat, na které se legislativní novinky zaměřují, je rozvoj obnovitelných zdrojů. A odpad, který je produkován při jejich likvidaci, je pak příležitostí pro cirkulární ekonomiku a uplatnění jejích principů ohledně obnovitelných zdrojů. 

4. 11. 2021

Nový standard pro evropské zelené dluhopisy má usnadnit získávání kapitálu pro udržitelné projekty

Evropská komise představila Strategii financování přechodu k udržitelnému hospodářství, návrh standardů pro evropské zelené dluhopisy a požadavky na nefinanční reporting doplňující nařízení o taxonomii. Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora však uvádí, že navzdory těmto krokům Komise v oblasti udržitelného financování nevyvíjí dostatečné úsilí. Kromě zvyšování transparentnosti finančních produktů je podle Účetního dvora důležité vyvinout taková opatření, která by skutečně řešila otázku neudržitelného podnikání. 

4. 11. 2021

Legal News [říjen 2021]: Ústavní soud potvrdil rozhodnutí Nejvyššího soudu v kauze mezd zaměstnanců České pošty

Ústavní soud se ztotožnil s rozhodnutím Nejvyššího soudu ve věci rovného odměňování zaměstnanců České pošty. Nejvyšší soud dovodil, že i nadále platí, že advokát odpovídá za škodu způsobenou vadnou formulací petitu žaloby, jež byla v důsledku toho zamítnuta. Nejvyšší soud se dále zabýval otázkou schvalování nabytí vlastních akcií valnou hromadou. Nejen o tom jsou říjnové Legal News. 

19. 10. 2021

Legal News [září 2021]: Airbnb poskytuje ubytovací služby, nikoliv nájem

Městský soud v Praze rozhodl, že krátkodobé pronájmy prostřednictvím Airbnb spadají pod ubytovací služby, a je tudíž nutné je danit jako podnikatelskou činnost. Nejvyšší soud shledal, že nepřiměřené trvání soudního sporu zakládá vyvratitelnou domněnku způsobené imateriální újmy, kterou je třeba nahradit. Ústavní soud upozornil, že soudy musí informovat odesílatele elektronického podání o výsledku ověření platnosti uznávaného elektronického podpisu, a to v případech, v nichž probíhá automatické ověřování prostřednictvím IT systémů soudů. Další novinky z oblasti českého práva si přečtěte v zářijových Legal News. 

27. 9. 2021

Rostoucí ceny stavebních materiálů komplikují zadávání a plnění veřejných zakázek

Ministerstvo pro místní rozvoj spolu s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže vydalo na začátku září stanovisko k problematice nárůstu cen stavebních materiálů. Reaguje tak na zvyšující se ceny betonářské oceli, tepelných izolací, železného šrotu a dalších materiálů o desítky až stovky procent. Příčinou nárůstu cen je nedostatek zmíněného zboží na trhu, s čímž se pojí i dlouhé dodací lhůty. Autoři stanoviska představují možná řešení problémů, které mohou v důsledku této situace vzniknout na trhu veřejných zakázek. 

22. 9. 2021