Právo

banner image

Nadcházející akce

Fixed establishment regime in the EU | Recent updates and the impact of the ECJ Case C-333/20

Online, 6. 6. 2023, 10:00 Více informací arrow-right

icon Zpravodaj

Stáhněte si souhrnná PDF se všemi novinkami.

Květen 2023 icon Listopad 2022 icon Říjen 2022 icon

icon Zákon roku

Společný projekt subjektů angažujících se v oblasti kvality regulace podnikání. Anketou i dalšími eventy podněcujeme společenskou debatu a konsensus o potřebách regulace podnikání v Česku.

Více informací arrow-right

Legal News [květen 2023]: Propuštění úředníka pro nedodržení zákonné lhůty

Nejvyšší soud dovolil, že úředník může být propuštěn na základě výpovědi, pokud nevydá ústavní rozhodnutí bez zbytečného odkladu, jak mu ukládá zákon. Podrobnosti o tomto rozsudku najdete spolu s dalšími aktuálními judikáty v našich květnových Legal News. 

24. 5. 2023  • 

Legal News [duben 2023]: NS se vyjádřil k legitimnímu očekávání u nenárokové dotace

Mohou zaměstnavatel a zaměstnanec platně uzavřít dohodu o prodloužení výpovědní doby v době, kdy již výpovědní doba běží? Rozborem této otázky se zabýval Nejvyšší soud v rozsudku se spisovou značkou 21 Cdo 2861/2022. O tomto a dalších soudních usneseních, která nás zaujala, si přečtěte v aktuálních Legal News... 

Nejnovější články