Právo

Další příspěvky

Pravidla pro veřejné zakázky je dle NSS nutné aplikovat i na pořízení akcií, obchodních podílů ve společnostech i obchodních závodů

Dne 29. října 2020 vydal Nejvyšší správní soud konečné rozhodnutí (sp. zn. 9 As 139/2020), ve kterém řešil případ pořízení akcií a obchodního závodu ze strany veřejného zadavatele. Podstatou sporu je otázka, zda pojem „věc“ dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“) odpovídá definici ve smyslu zakázkových směrnic Evropské unie, anebo českému občanskému zákoníku. 

18. 11. 2020

Elektronické podepisování dokumentů: Fenomén v době digitalizace, nezbytnost v době krize

Česká legislativa zná a umožňuje společnostem a jejich klientům využívat hned několik plnohodnotných způsobů online komunikace, a to včetně podepisování smluv na dálku. Přestože se nejedná o žádnou regulatorní novinku, najdou se i v dnešní době společnosti, u kterých tato elektronizace ještě neproběhla. V době koronavirové krize však už není interakce bez fyzické přítomnosti pouhým zajímavým bonusem, ale přímo nezbytností. V rámci našeho webináře jsme proto shrnuli klíčové informace, které pomohou společnostem v době krize nepřerušit komunikaci se zákazníky, nadále kontrahovat smlouvy a zároveň dostát požadavkům současných opatření. 

3. 11. 2020

Udržitelná transformace nabírá na síle: Jaké změny s sebou přinese ekologizace hospodářství?

Není asi potřeba zdůrazňovat, v jak výjimečné době žijeme. Společnost se mění v závratném tempu a dokáže se pandemickým podmínkám přizpůsobovat s nevídanou flexibilitou. Nově získané schopnosti rychlých a komplexních změn jsou pro nás příležitostí rozpohybovat řadu společenských témat tam, kde nám k tomu dříve bránilo pohodlí. A ekologizace hospodářství je jedním z nich. Část společnosti to samozřejmě bude vnímat jako vnucenou mantru. Podívejme se na to ale shovívavěji a berme tuto situaci jako příležitost ke zlepšení. 

22. 10. 2020

Koronavirová pandemie má pozitivní vliv na soukromé udržitelné investice, veřejná podpora však nezůstává pozadu

Nejnovější průzkumy a statistiky ukazují, že se investice do udržitelných projektů dlouhodobě zvyšují, a to i díky pandemii COVID-19. Navíc se zdá, že ESG (Environmental, Social, Governance) fondy jsou výnosnější než ty klasické. Při podpoře udržitelné transformace ale nezaostává ani veřejný sektor a z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je nyní možné čerpat nové prostředky, které mohou sloužit právě k inovacím a udržitelnějšímu podnikání. Na evropské úrovni byly potom vyhlášeny nové výzvy programu Horizon 2020, které mají pomoci naplňovat cíle Zelené dohody. A aby toho nebylo málo, Evropská komise zveřejnila pokyny, které umožní státům kompenzovat nepřímé náklady některým podnikům v souvislosti se systémem obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů po roce 2021. 

22. 10. 2020

Evropa plánuje investice do vodíku a výrazné snížení emisí

Evropská komise letos v létě neusnula na vavřínech a připravila smělé plány v oblasti environmentální regulace. Budoucnost vidí ve vodíku a v rámci nové strategie počítá s investicemi do vodíkové infrastruktury. Tuto a další vize předestřela předsedkyně Komise Ursula von der Leyen ve svém prvním projevu o stavu Unie. Evropa má zapracovat na ještě výraznějším omezení emisí a rozsáhlé prostředky poputují do zelených projektů a transformace postižených regionů. Také OECD považuje za důležité postupovat při oživování ekonomik na ochranu životního prostředí promyšleně a volá po restrukturalizaci kritických sektorů. Ostatně stav životního prostředí má významný vliv nejen na přírodu, ale také na délku a kvalitu našeho života, jak vyplývá z nové studie Evropské agentury pro životní prostředí. 

22. 10. 2020

Důležitost investic do životního prostředí a řízení společností nabírá v soukromém sektoru na obrátkách

Nefinanční reporting se stává stále důležitějším nástrojem. Ukazuje nejen dopad společnosti na životní a společenské prostředí, ale představuje i další důležité ukazatele, o které se investoři, zaměstnanci a obchodní partneři zajímají. I přesto je ale pro firmy náročné vyhodnotit, jakou obchodní hodnotu má jejich společenský dopad. Identifikovali jsme proto šest oblastí, kde je tento vliv nejvíce vidět. Dále jsme připravili tři základní strategie, které společnostem pomohou s transformací směrem k udržitelnosti. A v neposlední řadě jsme se věnovali významu ESG (Environment, Social, Government) a důvodům, proč firmy ve střední Evropě do této oblasti stále příliš neinvestují. 

22. 10. 2020