Právo

Další příspěvky

Téma ekologie je pro mladé generace prioritou, firmy musí přijímat důvěryhodné klimatické závazky

Řešení klimatické změny a ochrana životního prostředí zůstává pro mladé generace prioritou. Tento trend vytváří tlak na společnosti, které tak musí přijímat udržitelná řešení. Kdo má ale ve firmách zelenou transformaci vést, není vždy jasné – jedním z favoritů je překvapivě právní oddělení. Transformace ale není lehká a je potřeba vědět, jak nastavit důvěryhodné klimatické závazky a neprovozovat pouhý greenwashing. Jednou z cest je lepší kooperaci a vzájemná podpora mezi jednotlivými sektory a firmami. 

28. 7. 2021

EU upřesňuje nová pravidla v boji proti negativním vlivům jednorázových plastů na životní prostředí

Se začátkem zákazů jednorázových plastů vydala Evropská komise pokyny, které vyjasňují problematické otázky této zcela nové regulace. Naléhavost situace ohledně plastů potvrzuje i Evropská agentura pro životní prostředí, která ve své zprávě popisuje, že plasty nejsou pouze problémem znečištění, ale také problémem klimatické změny. Jejich uhlíková stopa je totiž příliš vysoká, a tedy v rozporu se strategií bezemisního hospodářství. Významný podíl na využívání plastů má zejména textilní průmysl, který proto čekají zásadní legislativní změny. 

28. 7. 2021

Orientace v pravidlech udržitelného financování bude jednodušší, EU připravila tzv. taxonomický kompas

Symbolicky na Den země představila Evropská komise robustní balíček nových opatření k podpoře udržitelných financí. Mezi nimi byl i první soubor technických kritérií, který popisuje, jaké hospodářské činnosti nejvíce přispívají k plnění cílů EU v oblasti ochrany klimatu. Taxonomie EU tak opět získala jasnější kontury. Komise také připravila návrh směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti podniků, který má rozšířit požadavky na vykazování. A k udržitelnosti financí přispěla v uplynulém kvartálu kupříkladu také Platforma pro udržitelné finance, která představila soubor svých doporučení, jak taxonomii do budoucna vylepšit. 

28. 7. 2021

Zelená transformace pokračuje, Modernizační fond vyhlásil nové výzvy pro zařízení, která potřebují emisní povolenky

Evropská unie si je vědoma důležitosti zelené transformace, a proto poskytuje členským státům staronové zdroje. Nedávno byl tak schválen Fond spravedlivé transformace, který se 17,5 miliardami eur pomůže uhelným regionům. Zároveň EU pokračuje v programu LIFE, který podporuje inovativní environmentální projekty. A pozadu není ani Česko, které vyhlašuje nové výzvy Modernizačního fondu na modernizaci zdrojů a technologií. Zároveň ale platí, že je veřejnou podporu potřebné pečlivě hlídat. Proto Komise zveřejnila pokyny, kterými upravuje podmínky státní podpory ve vztahu k systému emisních povolenek. Jak totiž ukazuje nový nástroj OECD, veřejná podpora často směřuje i do neekologických řešení, jako jsou fosilní paliva. 

28. 7. 2021

Legal News [červen 2021]: Ústavní soud se vyjádřil k podmínkám pro odstoupení od konkurenční doložky

Nejvyšší soud ve svém rozsudku zdůraznil rozdíl mezi „odbornou péčí“ a „péčí řádného hospodáře“. Nejvyšší soud také rozhodl, že pro vydědění jsou relevantní i důvody, které nastaly až po sepsání listiny o vydědění. Při zkoumání návaznosti práva vkládaného do katastru nemovitostí na dosavadní zápisy je dle Nejvyššího soudu rozhodující stav zápisu v době podání návrhu na vklad. A jaké další zajímavé rozsudky jsme v oblasti českého práva zaznamenali? 

21. 6. 2021