Právo

TechLaw zpravodaj: IP/IT právo a nové technologie [květen 2019]

Městský soud v Praze vyhotovil písemné znění rozhodnutí ve sporu mezi kolektivním správcem DILIA a úložištěm Uloz.to. Na úrovni EU byly zveřejněny texty týkající se etických pravidel AI, fungování domény .eu a možnosti využití veřejných údajů a informací veřejného sektoru. Světová organizace duševního vlastnictví v uplynulém měsíci spustila nový rešeršní nástroj pro vyhledávání ochranných známek využívající umělou inteligenci. Projděte si další dubnové novinky z našeho TechLaw zpravodaje. 

21. 5. 2019

Zákony by se měly měnit častěji, k regulaci je potřeba přistupovat jako k vývoji nového softwaru

Najít nový zákon, který nezabrzdí byznys, ale naopak jej podpoří, je čím dál těžší. Poukázal na to mimo jiné letošní ročník ankety Zákon roku. Ačkoliv měla nominační rada složená z právních a ekonomických expertů vybrat pět nejkvalitnějších a pro byznys přínosných zákonů, shodli se její členové jen na třech. Příčinou byl nedostatek nových právních předpisů. Ten přitom překvapivě přichází v době, kdy nové a donedávna nepředstavitelné trendy v poskytování služeb nabývají na síle a zvyšuje se i tempo, s jakým se objevují podnikatelské a technologické inovace. 

9. 5. 2019

Manželství? Manželství!

Dne 26. března 2019 Poslanecká sněmovna opět projednávala v prvním čtení návrh tzv. zákona o manželství pro všechny. Tedy zákona, kterým se změní jednotlivá ustanovení mimo jiné občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.), zákona o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.), zákona o specifických zdravotních službách (č. 373/2011 Sb.) nebo se zruší zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství. Návrh tohoto zákona stále ještě zůstal v prvním čtení a vypadá to, že tomu tak ještě chvíli bude. Pojďme se nicméně podívat, co nás k tomuto zákonu přivedlo a co nám tento zákon přinese. Či sebere? 

23. 4. 2019

Zákonem roku 2018 se stala novela zákona o urychlení výstavby funkční infrastruktury

Jubilejní desátý ročník ankety Zákon roku, kterou pravidelně organizuje společnost Deloitte Legal, vyhrála změna zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. Tato novela zákona mimo jiné zkracuje proces povolování staveb dopravní infrastruktury a zavádí fikci souhlasu pro vydání závazného stanoviska či institut předběžného uvedení v držbu. Ke kulatému výročí ankety si organizátoři nadělili také novou kategorii s názvem Vykřičník. 

23. 4. 2019

Návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

Vláda na své poslední březnové schůzi jednohlasně schválila návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním. Dlouho očekávaný zákon předkládaný Ministerstvem zdravotnictví by měl kromě zavedení nároku na odškodnění újmy na zdraví vzniklé v důsledku povinného očkování přispět také k vyšší míře proočkovanosti a k prevenci šíření infekčních nemocí v České republice. 

12. 4. 2019