Právo 

Alpinismus má se soutěžní regulací více paralel, než si možná dovedete představit. Jak se stát leopardem na trhu?

Když jsou vaší vášní hory a máte touhu stát se sněžným leopardem, tedy získat prestižní ocenění, které se uděluje za zdolání pěti vrcholů převyšujících 7000 metrů v bývalém Sovětském svazu, musíte vyvinout nemalé úsilí. Podstupujete velké riziko, musíte se spolehnout na organizační dovednosti, vytrvalost, trpělivost, ale také na týmovou spolupráci. Musíte přemýšlet v souvislostech. Stejně jako v byznyse. Alpinismus má více paralel s hospodářskou soutěží, než si možná dovedete představit. Jak v ní obstát a stát se leopardem na vašem trhu?

Ve volném čase lezu po horách, v profesním životě jakožto právnička firmy provádím riziky soutěžněprávní regulace. V obou případech je konečným cílem vítězství a získání odměny, v případě podniků pak dosažení celkového úspěchu. Na první pohled je hospodářská soutěž o individuálním úspěchu a porážce konkurence. Ve skutečnosti je však regulace této soutěže o inteligentní spolupráci a dobrých vztazích s partnery. Společnosti, které hrají chytře, pak mohou zdolat své vlastní vrcholky a stát se leopardem na daném trhu.

6 rad, které udělají z vaší firmy leoparda

  1. Nebojte se nastavit si cíle ambiciózně vysoko. Rozhodněte se, že budete leopardem ve svém odvětví a s ničím míň se nespokojte. Buďte připraveni tvrdě pracovat na výsledku a postupně získávejte zkušenosti. K dosažení cíle musíte něco obětovat. Na samotný vrchol nevede žádná zkratka. Nenechte se svést rychlými a krátkodobými výhrami, jako jsou kartelové dohody, které vám sice dočasně přinesou zisk, ale snadno vám mohou zlomit vaz.
  2. Navazujte dobrá partnerství. A hrajte fér. Na lidech záleží, bez ohledu na to, zda s nimi pracujete, nebo s nimi lezete na horu. Čím ambicióznější projekt máte v plánu, tím relevantnější tento aspekt je. Chcete-li prodat svůj produkt nebo služby, potřebujete dobré obchodní partnery a silné vztahy. Při náročném stoupání člověk sotva uspěje sám.
  3.  Přemýšlejte v širších souvislostech. Podívejte se na své podnikání, jako kdybyste sledovali svou pozici z vrcholu sedmitisícovky. Najednou toho uvidíte mnohem víc než ze základního tábora. Možná dokonce dohlédnete až za obzor. Představte si také možnosti, jaké na cestě k vrcholu máte. Připravte dobrou strategii s ohledem na celou škálu možných okolností, regulačních limitů a vývoje. A vyberte tu správnou cestu.
  4.  Jednejte pilně, ale mějte pojistky. Horolezec nikdy nevyrazí bez dobrého vybavení; stejně tak musíte své podnikání vybavit solidními compliance programy pro dodržování předpisů. Experti na právo hospodářské soutěže vám sice mohou hodit záchranné lano, když se dostanete do potíží, ale nespoléhejte na to. Obezřetnost a dobrá předběžná příprava na všechny případy se vyplatí, když se něco pokazí.
  5. Své postupy inovujte. Stát se leopardem je pro mě spíš proces než cíl, kterého je třeba dosáhnout. Zdolat pět velehor znamená pětkrát nebo i víckrát znásobit zkušenosti. Převedením do byznysu se naučíte, že nejde dělat věci jedním způsobem. Okolnosti nejsou nikdy stejné. Proto nepřestávejte přicházet s novými nápady, přehodnocujte své obchodní modely a přizpůsobujte je měnícím se podmínkám na trhu.
  6. Buďte trpěliví. Nezapomeňte, že ne vždy je nutné dosáhnout vrcholu. Někdy je to překvapivě snadné a jindy se vám to nepodaří. Důležité je vytrvat a nevzdávat se. Možná se změní okolnosti nebo regulatorní prostředí, najdete lepšího partnera nebo jen lépe využijete své odborné znalosti.

Lezení je má vášeň!

Šplhám po velehorách a chci se stát sněžným leopardem a získat prestižní medaili udělovanou těm, kteří zdolali pět vrcholů převyšujících 7000 metrů v bývalém Sovětském svazu. Jak si jistě dokážete představit, je pro tento projekt zapotřebí hodně úsilí a rizika jsou vysoká. Tak proč to dělám? Protože lezením se učím a zlepšuji své dovednosti, které jsou vysoce relevantní i pro podnikání. Nejde jen o dosažení cílů, ale i o týmovou spolupráci, organizační dovednosti, vytrvalost, trpělivost, přemýšlení v souvislostech a jistotu v opatrném jednání. Tam nahoře musíte překročit hranice pohodlí, a právě tam začíná zábava. Chtěla bych se podělit o pár bodů, které mě tento vzrušující počin naučil.

Stát se leopardem je pro mě spíš proces než cíl, kterého je třeba dosáhnout. Vylézt na pět hor znamená pětkrát nebo i víckrát znásobit zkušenosti. Naučíte se, že nejde dělat věci jedním způsobem. Okolnosti nejsou nikdy stejné. Proto nepřestávejte přicházet s novými nápady, přehodnocujte své obchodní modely a přizpůsobujte je měnícím se podmínkám na trhu.

Chybí mi jeden vrchol, abych se stala sněžným leopardem a dokončila tuto výzvu. Budu se muset znovu podrobit zkoušce, a nebude to snadné. Hlavní odměnou pro mě však není pouze možnost odškrtnout si položku na seznamu, ale možnost zdokonalovat se, využívat vnitřní sílu a nakonec si splnit sny, které možná inspirují ostatní.

Inspirovaly vás tyto myšlenky? Spojte se s námi – náš tým v Deloitte Legal je vybaven veškerou odbornou kompetencí a je tu proto, aby vám pomohl proměnit vaši firmu v leoparda na trhu.

Compliance Hospodářské soutěž Soutěžní regulace Regulace
Právo 

Budoucí výzvy startupových společností: Co se může stát, pokud nevěnujete pozornost red flagům?

Když do vyhledávače zadáte slovo „compliance“, okamžitě se vám objeví více než 1 miliarda výsledků. V posledních letech se na veřejnosti propíralo nemalé množství podnikových skandálů, což odbornou i laickou veřejnost přimělo zamyslet se nad tématem compliance víc než kdy předtím. Compliance by vaší pozornosti nemělo ujít zejména, pokud vaše společnost patří na trhu k těm rychle rostoucím. Jak předejít komplikacím, které mohou vést k trestnímu stíhání, obrovským finančním ztrátám či dokonce zániku společnosti? 

14. 6. 2019
Právo 

Zásadní novinky v cenové regulaci zdravotnických prostředků: nový cenový předpis účinný již od 1. června 2019

Ve středu 29. května 2019 zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví na svých internetových stránkách nový cenový předpis 1/2019/CAU ze dne 22. května 2019, o regulaci cen zdravotnických prostředků („cenový předpis“). Nový cenový předpis nahradí doposud platnou právní úpravu z roku 2012, a to s účinností již od 1. června 2019. Co nový cenový předpis přináší? Vybrané aspekty shrnujeme níže. 

4. 6. 2019
Právo 

Regulace daňových odpočtů na výzkum a vývoj: Vítězství obsahu nad formou

Vývojové projekty se vždy vyznačují nejistým výsledkem. Právě proto jsou důležité různé formy podpor tak, aby se do těchto nejistých projektů podnikatelé pouštěli. V daňové oblasti jde především o možnost odpočtu nákladů na výzkum a vývoj jako odčitatelné položky od základu daně. U této formy podpory však někteří podnikatelé doposud namítali, že nejistá je spíš sama regulace. To se však mění s novelou zákona o daních z příjmů, která významně upravuje způsob regulace odpočtů na podporu výzkumu a vývoje. 

24. 5. 2019