Poradenství  Právo 

Alpinismus má se soutěžní regulací více paralel, než si možná dovedete představit. Jak se stát leopardem na trhu?

Každý korporát má svůj příběh. Ten náš teď žije advokátkou Katkou Mandulovou, která když zrovna firmy neprovádí riziky soutěžněprávní regulace, tak leze po horách. Aktuálně se v nadmořské výšce 6000 metrů připravuje na svůj životní výstup na horu Pik Pobědy (7439 m), aby na konci srpna mohla zakončit svůj triumf a stala se první českou Sněžnou leopardkou. Rozumějte ženou, která zdolala 5 náročných vrcholků rozprostírajících se na území bývalého Sovětského svazu. A zatímco my se oddáváme letním dnům, Katku čeká přenocování v ledu s venkovními teplotami -35 stupňů. V mezičase si můžeme připomenout, jak propojuje právo se svým koníčkem.

Když jsou vaší vášní hory a máte touhu stát se Sněžným leopardem, tedy získat prestižní ocenění, které se uděluje za zdolání pěti vrcholů převyšujících 7000 metrů v Tádžikistánu, Kyrgyzstánu, Kazachstánu a Číně, musíte vyvinout nemalé úsilí. Podstupujete velké riziko, musíte se spolehnout na organizační dovednosti, vytrvalost, trpělivost, ale také na týmovou spolupráci. Musíte přemýšlet v souvislostech. Stejně jako v byznyse. Alpinismus má více paralel s hospodářskou soutěží, než si možná dovedete představit. Jak v ní obstát a stát se leopardem na vašem trhu?

6 rad, které udělají z vaší firmy leoparda

  1. Nebojte se nastavit si cíle ambiciózně vysoko. Rozhodněte se, že budete leopardem ve svém odvětví a s ničím míň se nespokojte. Buďte připraveni tvrdě pracovat na výsledku a postupně získávejte zkušenosti. K dosažení cíle musíte něco obětovat. Na samotný vrchol nevede žádná zkratka. Nenechte se svést rychlými a krátkodobými výhrami, jako jsou kartelové dohody, které vám sice dočasně přinesou zisk, ale snadno vám mohou zlomit vaz.
  2. Navazujte dobrá partnerství. A hrajte fér. Na lidech záleží, bez ohledu na to, zda s nimi pracujete, nebo s nimi lezete na horu. Čím ambicióznější projekt máte v plánu, tím relevantnější tento aspekt je. Chcete-li prodat svůj produkt nebo služby, potřebujete dobré obchodní partnery a silné vztahy. Při náročném stoupání člověk sotva uspěje sám.
  3.  Přemýšlejte v širších souvislostech. Podívejte se na své podnikání, jako kdybyste sledovali svou pozici z vrcholu sedmitisícovky. Najednou toho uvidíte mnohem víc než ze základního tábora. Možná dokonce dohlédnete až za obzor. Představte si také možnosti, jaké na cestě k vrcholu máte. Připravte dobrou strategii s ohledem na celou škálu možných okolností, regulačních limitů a vývoje. A vyberte tu správnou cestu.
  4.  Jednejte pilně, ale mějte pojistky. Horolezec nikdy nevyrazí bez dobrého vybavení; stejně tak musíte své podnikání vybavit solidními compliance programy pro dodržování předpisů. Experti na právo hospodářské soutěže vám sice mohou hodit záchranné lano, když se dostanete do potíží, ale nespoléhejte na to. Obezřetnost a dobrá předběžná příprava na všechny případy se vyplatí, když se něco pokazí.
  5. Své postupy inovujte. Stát se leopardem je pro mě spíš proces než cíl, kterého je třeba dosáhnout. Zdolat pět velehor znamená pětkrát nebo i víckrát znásobit zkušenosti. Převedením do byznysu se naučíte, že nejde dělat věci jedním způsobem. Okolnosti nejsou nikdy stejné. Proto nepřestávejte přicházet s novými nápady, přehodnocujte své obchodní modely a přizpůsobujte je měnícím se podmínkám na trhu.
  6. Buďte trpěliví. Nezapomeňte, že ne vždy je nutné dosáhnout vrcholu. Někdy je to překvapivě snadné a jindy se vám to nepodaří. Důležité je vytrvat a nevzdávat se. Možná se změní okolnosti nebo regulatorní prostředí, najdete lepšího partnera nebo jen lépe využijete své odborné znalosti.

Lezení je má vášeň!

Šplhám po velehorách a chci se stát Sněžným leopardem! Jak si jistě dokážete představit, je pro tento projekt zapotřebí hodně úsilí a rizika jsou vysoká. Tak proč to dělám? Protože lezením se učím a zlepšuji své dovednosti, které jsou vysoce relevantní i pro podnikání. Nejde jen o dosažení cílů, ale i o týmovou spolupráci, organizační dovednosti, vytrvalost, trpělivost, přemýšlení v souvislostech a jistotu v opatrném jednání. Tam nahoře musíte překročit hranice pohodlí, a právě tam začíná zábava. Chtěla bych se podělit o pár bodů, které mě tento vzrušující počin naučil.

Stát se leopardem je pro mě spíš proces než cíl, kterého je třeba dosáhnout. Vylézt na pět hor znamená pětkrát nebo i víckrát znásobit zkušenosti. Naučíte se, že nejde dělat věci jedním způsobem. Okolnosti nejsou nikdy stejné. Proto nepřestávejte přicházet s novými nápady, přehodnocujte své obchodní modely a přizpůsobujte je měnícím se podmínkám na trhu.

Chybí mi jeden vrchol, abych se stala Sněžným leopardem a dokončila tuto výzvu. Budu se muset znovu podrobit zkoušce, a nebude to snadné. Hlavní odměnou pro mě však není pouze možnost odškrtnout si položku na seznamu, ale možnost zdokonalovat se, využívat vnitřní sílu a nakonec si splnit sny, které možná inspirují ostatní.

Ve volném čase lezu po horách, v profesním životě jakožto právnička firmy provádím riziky soutěžněprávní regulace. V obou případech je konečným cílem vítězství a získání odměny, v případě podniků pak dosažení celkového úspěchu. Na první pohled je hospodářská soutěž o individuálním úspěchu a porážce konkurence. Ve skutečnosti je však regulace této soutěže o inteligentní spolupráci a dobrých vztazích s partnery. Společnosti, které hrají chytře, pak mohou zdolat své vlastní vrcholky a stát se leopardem na daném trhu.

Inspirovaly vás tyto myšlenky? Spojte se s námi – náš tým v Deloitte Legal je vybaven veškerou odbornou kompetencí a je tu proto, aby vám pomohl proměnit vaši firmu v leoparda na trhu.

COVID-19  Poradenství 

Krize má své vítěze i poražené, finančním ředitelům komplikuje další kroky přetrvávající nejistota

Opatrnost. To je teď klíčové slovo, pokud jde o další rozhodnutí. A finanční ředitelé to moc dobře ví. Jak ale řídit finance v době, kdy nevíte, jak se bude situace dále vyvíjet? Na jaké klíčové kroky je potřeba se zaměřit? Martin Buranský, seniorní poradce Deloitte pro CFO, říká, že finanční ředitelé teď musí začít řídit společnost od fundamentálních základů: „Už dnes je jasné, kdo jsou vítězové, a kdo jsou poražení, a kdo se pravděpodobně dostane z krize rychleji, či koho naopak čekají problémy. Na základě změn, které se teď dějí opravdu rychle, musí CFO začít upravovat finanční a obchodní strategii.“ 

30. 6. 2020
Technologie  Právo 

Priorita pro EBA: bezproblémový přístup třetích stran k vyhrazenému rozhraní bank

V červnu 2020 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) nové stanovisko k výkladu vybraných ustanovení nařízení opravujícího regulační technické normy (RTS) pro silné ověření klienta (SCA). V předmětném stanovisku se EBA konkrétně věnovala problematice nastavení vyhrazených rozhraní pro třetí strany, konkrétně pro poskytovatele služeb informování o účtu (AISP) a poskytovatele služeb nepřímého dání platebního příkazu (PISP), ze strany poskytovatele platební služby vedoucího účet klienta (ASPSP). Jím poskytované rozhraní nesmí být nastaveno tak, aby třetím stranám vytvářelo překážky v jeho využití. 

25. 6. 2020
Právo  Deloitte živě 

Jaké změny přináší novela zákoníku práce? Nová pravidla pro čerpání dovolené, sdílené pracovní místo i jednodušší využití datové schránky

Novela zákoníku práce byla v první polovině června schválena Senátem a většina nových pravidel se začne promítat v praxi již od 30. července 2020. Vedle poměrně dlouho proklamovaných změn týkajících se například vysílání pracovníků do zahraničí či systému čerpání dovolené se dílčí novinky dotknou také institutu sdíleného pracovního místa, některých případů náhrady nemajetkové újmy či pravidel při doručování zaměstnanci a zaměstnavateli. Jaké konkrétní legislativní změny podnikatele a jejich zaměstnance čekají a jaký budou mít dopad v praxi? 

24. 6. 2020