Udržitelnost  Účetnictví 

Americká SEC vydala směrnici požadující zveřejňování informací o klimatu

Stejně jako v Evropě i ve Spojených státech se finalizují požadavky týkající se vykazování v oblasti udržitelnosti a klimatu. Nově publikovaná finální směrnice americké Komise pro cenné papíry (SEC) vyžaduje, aby registrované subjekty ve svých výročních zprávách a registračních výkazech uváděly informace související s klimatem. Kterých oblastí se mají tyto informace týkat?

Podle nové směrnice budou muset registrované subjekty ve svých výročních zprávách a registračních výkazech podávat informace, které se týkají těchto oblastí:

 • Zveřejnění požadovaná v účetních závěrkách zahrnující následující: dopady na účetní závěrku a významné dopady na finanční odhady a předpoklady účetní jednotky v důsledku nepříznivých povětrnostních jevů a jiných přírodních podmínek – převádění uhlíkových kompenzací a kreditů nebo certifikátů obnovitelné energie (REC), jsou-li uhlíkové kompenzace a REC významnou součástí plnění cílů a úkolů účetní jednotky souvisejících s klimatem.
 • Zveřejnění požadovaná mimo účetní závěrku zahrnující následující:
  • u velkých subjektů podávajících zprávy ve zkrácené lhůtě a subjektů podávajících zprávy ve zkrácené lhůtě významné emise skleníkových plynů (GHG) v rozsahu 1 a 2, přičemž požadavky na ověřování budou zaváděny postupně;
  • řízení a dohled nad významnými riziky souvisejícími s klimatem;
  • významný dopad klimatických rizik na strategii, obchodní model a výhled společnosti;
  • procesy řízení rizik pro významná rizika související s klimatem;
  • významné klimatické cíle a záměry.

Směrnice vstoupí v platnost 60 dní po zveřejnění ve Federálním rejstříku a její dodržování bude postupně zaváděno v letech 2025 až 2033.

Na rozdíl od jiných publikovaných standardů (jako standardy ISSB, ESRS), které se zabývají požadavky na udržitelnost šířeji, směrnice SEC prozatím pokrývá požadavky pouze na oblast týkající se klimatu.

Stejně tak jako jiné zveřejňované informace i tyto by měly být společnostmi validovány v rámci interních kontrolních procesů a ověřovány v rámci auditů společností. Specifické požadavky na ověření budou zavedeny postupně na část týkající se zveřejnění emisí skleníkových plynů (GHG).

Více se dočtete na iasplus.com.

Udržitelnost Účetní závěrka US GAAP dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right