Právo 

Blíží se účinnost velké novely zákoníku práce

Ve středu 28. června schválila Poslanecká sněmovna návrh novely zákoníku práce, který obsahuje výrazné změny, které se dotknou dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, home office, elektronického podepisování a doručování pracovněprávních dokumentů a v neposlední řadě informování o obsahu pracovního poměru. Co konkrétně novela zákoníku práce mění?

Zpřísnění dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr:

 • Povinné rozvrhování pracovní doby
 • Možnost zaměstnance, který odpracoval určitou dobu na dohodu, požádat o zaměstnání v pracovním poměru
 • Povinnost v určitých situacích písemně odůvodňovat výpověď a nesjednání pracovního poměru na žádost zaměstnance
 • Aplikace ustanovení o dovolené obdobně jako u pracovního poměru

Nová pravidla pro home office:

 • Povinná písemná dohoda se zaměstnancem
 • Možnost pro obě strany vypovědět dohodu o práci na dálku z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou
 • Náhrada nákladů a paušální částka pro kompenzaci energií apod.
 • Povinnost zaměstnavatele písemně odůvodnit, pokud pečujícím zaměstnancům odmítne umožnit home office

Nová pravidla pro elektronické podepisování a doručování pracovněprávních dokumentů:

 • Zmírnění pravidel pro elektronické podepisování a doručování – pro podpis pracovní smlouvy a dodatků i dohod o skončení pracovního poměru stačí prostý el. podpis a doručení na e-mailovou adresu zaměstnance
 • Právo zaměstnance odstoupit od pracovní smlouvy uzavřené elektronicky do 7 dnů od jejího doručení
 • „Přísnější“ doručování a požadavek vyšší úrovně el. podpisu pouze pro jednostranné ukončovací dokumenty, odvolání z vedoucího místa a vzdání se vedoucího místa a mzdový výměr
 • Upuštění od požadavku na vyšší úroveň elektronického podpisu s externím certifikátem (uznávaný el. podpis) u zaměstnance, např. v případě výpovědi nebo zrušení ve zkušební době

Změny v informování zaměstnance o obsahu pracovního poměru:

 • Výrazné zkrácení lhůty, do které je zaměstnavatel povinen splnit informační povinnost, na 7 dnů, v případě změny údajů dokonce nejpozději v den změny údajů
 • Rozšíření okruhu údajů, které musí být zaměstnanci poskytnuty
 • Možnost informovat v elektronické podobě
 • Zavedení rozsáhlé povinnosti informovat zaměstnance o podmínkách vyslání do jiného státu

Máte ve firmě zavedený home office? Využíváte dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti? Pracujete na digitalizaci podpisu pracovních smluv? Zajímá vás, jak se návrh novely zákoníku práce dotkne vaší společnosti? Ozvěte se nám. Vše, co vás v souvislosti se zákoníkem práce zajímá, s vámi rádi prodiskutují naši specialisté.

Novela zákoníku práce Home office Pracovní právo dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right