Právo 

Česko přešlo na nový vysílací standard DVB-T2

Po necelém roce v České republice úspěšně skončil proces přechodu z DVB-T na nový vysílací standard DVB-T2. Co to ale vlastně pro diváky znamená? Budou mít například možnost sledovat více televizních programů. Televize mohou rozšířit svoji programovou nabídku a vysílat své programy ve vyšším standardu. A zároveň může začít výstavba mobilních sítí pro 5G sítě.

Na konci října 2020 byly vypnuty poslední vysílače zemského (terestrického) digitálního vysílání ve standardu DVB-T. Česká republika tím splnila svůj mezinárodní závazek a uvolnila televizní pásmo 700 MHz pro mobilní sítě páté generace (5G). Pro zemské televizní vysílání se využívá podstatná část rádiového spektra v kmitočtovém pásmu UHF (470–790 MHz). Rozsah tohoto kmitočtového pásma UHF se ale postupně oklešťuje.

Ve prospěch mobilních služeb bylo nejprve uvolněno pásmo 800 MHz a nyní přišlo na řadu pásmo 700 MHz. Navazujícím krokem bylo vydražení těchto kmitočtů v aukci. A to se podařilo velmi rychle. Aukce kmitočtů skončila 13. listopadu a státu vynesla téměř 5,6 miliardy korun.

Změna technologického standardu televizního vysílání i přes komplikace spojené s pandemií proběhla hladce a naplnila veškerá očekávání. Diváci mají možnost sledovat více televizních programů. Televize mohou rozšířit svoji programovou nabídku a vysílat své programy ve vyšším standardu. Zároveň může začít výstavba mobilních sítí pro 5G sítě. Jako bonus stát získal dodatečné prostředky do státního rozpočtu, které mu v dnešní době přijdou určitě vhod.

Přepnutím na nový vysílací standard druhé generace (DVB-T2) skončila první éra digitálního televizního vysílání (DVB-T), které jsme tu měli od roku 2010. Většina stávajících aktérů se účastnila i přechodu z analogové na digitální vysílání. Svými zkušenostmi z prvního přechodu významně přispěli k hladkému a nekomplikovanému průběhu.

Za nejdůležitější můžeme považovat to, že přechod na DVB-T2 se prakticky vůbec nedotkl televizních diváků. Pokrytí domácností zůstalo stejné a všichni měli dostatek času se připravit na tuto změnu. Pro velkou část populace to znamenalo pořídit si nové přijímače nebo set-top boxy, příp. přeladit anténu. Potřebné informace se dostaly snad ke každému díky několika informačním kampaním většiny zúčastněných.

Opomenout nelze ani unikátní certifikační projekt s kulatými nálepkami DVB-T2 OVĚŘENO, díky němuž si lidé již dva roky před zahájením přechodu mohli při koupi nové televize ověřit, že kupují přijímač schopný přijímat nový standard.

Jak to všechno začalo?

Jedním z hlavních důvodů pro uvolnění takto významné části kmitočtového pásma byla potřeba implementace technologií pro rozvoj vysokorychlostního internetu neboli sítě páté generace. O úplném uvolnění kmitočtového pásma 700 MHz mobilní služby, tzv. International Mobile Technology, rozhodla v roce 2015 Světová radiokomunikační konference. Evropská unie nejdříve ve své Politice rádiového spektra předpokládala přijmout po celé Unii koordinovaný přístup, aby se pásmo 700 MHz zpřístupnilo do konce roku 2020. Klíčový celoevropský termín pro uvolnění pásma 700 MHz byl obsažen v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) o využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii (dále „Rozhodnutí EU“).

Harmonizovaný přístup k uvolňování spektra se příliš neosvědčil. Využití pásma UHF pro potřeby televizního vysílání není ve všech zemích Unie stejně intenzivní. V jednotlivých zemích se využití této platformy značně liší (např. Německo 10 %, Rakousko 11 %). S námi sousedící Německo a Rakousko byly nakloněny urychlenému uvolnění pásma 700 MHz. Na nový vysílací standard přepnuly v roce 2017. Jiné země (např. Itálie) byly spíše pro pozdější přechod v roce 2021 a později. Vzhledem k těmto okolnostem se do Rozhodnutí EU nakonec dostal kompromisní termín 30. červen 2020 s tím, že v opodstatněných důvodech lze tento termín překročit.

V souvislosti s mezinárodními požadavky na uvolnění pásma 700 MHz přijala vláda České republiky Strategii rozvoje zemského digitálního televizního vysílání. Ve strategii byly vymezeny základní principy a zásady pro uvolnění pásma 700 MHz. Strategie si vytkla za cíl dlouhodobou udržitelnost platformy zemského televizního digitálního vysílání.

Pro zachování zemského televizního digitálního vysílání bylo zapotřebí uskutečnit včasný přechod na technologicky vyšší vysílací standard DVB-T2/HEVC.

Hlavním předpokladem pro uskutečnění přechodu bylo přijetí právního rámce, který stanoví podmínky přechodu a poskytne všem aktérům právní jistotu. Tím se stala novela zákona o elektronických komunikacích – zákon č. 252/2017 Sb. (dále jen „Diginovela“). Diginovela ve svých přechodných ustanoveních stanovila právní základ pro vydání Technického plánu přechodu formou vládního nařízení a určila termín 1. února 2021 jako nejzazší termín ukončení zemského televizního vysílání ve standardu DVB-T.

Současně byl zakotven požadavek na zřízení přechodových sítí ve standardu DVB-T2 pro dočasné provozování souběžného televizního vysílání. Přechodové sítě sloužily k tomu, aby byl v rámci přechodu zajištěn stejný rozsah pokrytí a aby přepínání sítí mělo co nejmenší možné negativní dopady na diváky.

Jak probíhalo přepínání na DVB-T2

Pozemské televizní sítě byly přepínány po jednotlivých vysílačích. Postupné přepínání probíhalo podle harmonogramu obsaženého v Technickém plánu přechodu. Ten stanovil lhůty pro vypnutí jednotlivých vysílačů. Z důvodu evropského požadavku na odevzdání rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz byl pro ukončení zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T stanoven termín na 30. červen 2020.

Přepínání sítí začalo v listopadu 2019. Příchod pandemie nečekaně zdramatizoval celý proces přechodu. Vláda v březnu narychlo novelizovala Technický plán přechodu a dočasně přerušila tento proces. Po první jarní vlně pak v květnu aktualizovala harmonogram přepínání a upravila i konečné datum ukončení vysílání v DVB-T na 31. října 2020. Poslední vysílače se podařilo přepnout na konci října a tím byl úspěšně dokončen celý přechod. Tento proces nakonec trval téměř rok.

Budoucnost zemského televizního vysílání

Změna vysílacího standardu byla jistě příležitostí pro jiné platformy získat nové diváky. Výsledek přechodu nám ukázal, že zemské digitální vysílání má svoji budoucnost. Většina diváků zůstala terestrice věrná. I nadále jde o nejsilnější platformu pro příjem televizního vysílání v ČR, kterou využívá přibližně 55 % českých domácností.

Zemské digitální televizní vysílání hraje v České republice jedinečnou a významnou roli. Má největší pokrytí. Svým signálem pokrývá více než 99 % domácností. Díky rozsáhlé síti televizních vysílačů a dokrývačů je signál vysoce kvalitní. Zároveň jde o jedinou bezplatnou platformu příjmu volně dostupného televizního vysílání.

Stát garantuje rádiové kmitočty pro šíření zemského digitálního televizního vysílání do 31. prosince 2030. Po dobu následujících deseti let mají stávající hráči na trhu příležitost ukázat, jaké možnosti má tato platforma a zda zůstane i nadále atraktivní pro většinu populace.

Článek vyšel na webu lupa.cz dne 19. 11. 2020. (redakčně upraveno)

Telekomunikace a média 5G síť dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right