Právo 

Chráněný účet: štít proti neoprávněným exekucím a dluhové pasti

V rámci obrany před neoprávněnými exekucemi si budou moci povinní od 1. července zřídit tzv. chráněný účet. Chráněný účet nebude možné postihnout exekucí a má sloužit k ukládání finančních prostředků, které exekuci nepodléhají, jako je například výživné nebo nezabavitelné minimum ze mzdy. Institut chráněných účtů má řešit zejména situace vícenásobných exekucí, kdy příjem povinného podléhá nejprve srážkám ze mzdy a zbývající částka následně podlehne další exekuci, tentokrát přikázáním pohledávky z účtu. Pojďme se podívat, jak bude nový nástroj fungovat.

Účel chráněného účtu

Podstatou chráněného účtu je ochrana dlužníků před neoprávněnými exekucemi nebo výkony rozhodnutí. U dlužníků, vůči nimž je vedeno více exekucí, totiž v praxi často dochází k situaci, kdy je jim z bankovního účtu stržena částka, která vůbec neměla exekuci podléhat, jako jsou například nezabavitelné minimum ze mzdy, platby výživného nebo například některé sociální dávky („chráněné příjmy“).

V případě, kdy povinný obdržel mzdu již po odečtení srážek ze mzdy provedených zaměstnavatelem na základě jedné exekuce, totiž vyplacená částka mohla být v praxi předmětem další exekuce, a to přikázáním pohledávky z účtu. Povinný tak mohl přijít i o částky, které mají být podle zákona nezabavitelné. Řešením má být tedy speciální chráněný účet, který nelze exekucí přikázáním pohledávky postihnout a který slouží výhradně k ukládání chráněných příjmů.

Zřízení chráněného účtu

O zřízení chráněného účtu bude povinný žádat u banky, u které má existující bankovní účet postižený exekucí přikázáním pohledávky z účtu („primární účet“). Součástí žádosti povinného bude prohlášení, že dosud žádný chráněný účet nemá. Banka má povinnost uzavřít s povinným smlouvu o chráněném účtu a chráněný účet zřídit do pěti pracovních dnů od podání žádosti za předpokladu, že jí soud oznámil všechny potřebné informace a doručil příslušné podklady. V praxi se tak bude muset povinný nejprve obrátit na soud, aby bance nezbytné informace a podklady poskytl.

Chráněný účet musí banka označit tak, aby bylo zřejmé, že jde o chráněný účet, a o jeho vytvoření informovat všechny soudy (exekutory), které nařídily výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z primárního účtu.

Dlužník povinného z chráněných příjmů na písemnou žádost vystaví soudu nebo povinnému bez zbytečného odkladu potvrzení o čísle účtu, z něhož tyto chráněné příjmy vyplácí. Vzhledem k tomu, že na základě tohoto potvrzení banka zřizuje chráněný účet a převádí na něj peněžní prostředky, zákon výslovně stanoví, že dlužník z chráněného příjmu nesmí povinnému z účtu sděleného v potvrzení vyplácet jiné částky než chráněné příjmy.

Fungování chráněného účtu

Zřízení a vedení chráněného účtu je ze zákona bezplatné. Ostatní podmínky a poplatky se řídí stejnými pravidly, kterými se řídí primární účet, přičemž zákon zakazuje, aby banky tyto podmínky měnily v závislosti na tom, zda u vlastníka účtu probíhá, nebo neprobíhá exekuce.

Den následující po vzniku chráněného účtu na něj banka převede částku ve výši trojnásobku životního minima, která je vyloučená z výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu. Třetí osoby nebudou poukazovat platby přímo na chráněný účet, ale i nadále budou využívat primární účet povinného. Bude úlohou bank, aby chráněné příjmy po jejich připsání na primární účet vždy do konce pracovního dne převedly na chráněný účet.

Kdy může chráněný účet přijít o ochranu?

Každý povinný může mít jen jeden chráněný účet. Pokud by v rámci řízení vyšlo najevo, že jich má více, bylo by na rozhodnutí soudu, který z těchto účtů zůstane chráněný. Vzhledem k tomu, že banky budou mít povinnost chráněné účty jedinečným způsobem označit, předpokládáme, že bude v praxi zjistitelné, zda má povinný skutečně jen jeden chráněný účet.

Soud může dále rozhodnout, že účet není chráněný v případě, že povinný úmyslně uvedl vůči bance nepravdivé údaje v prohlášení, že dosud žádný chráněný účet nemá, nebo pokud úmyslně uvedl nepravdivé údaje dlužníkovi z chráněného příjmu.

dReport zpravodaj
Právo 

Legal News [květen 2021]: Od června vstupuje v účinnost zákon o evidenci skutečných majitelů

Přinášíme vám nejdůležitější novinky z oblasti českého práva: zásadní rozhodnutí soudů, novou judikaturu a legislativní počiny, které byste neměli přehlédnout. O čem se dočtete tentokrát? Již od 1. června začne platit zákon o evidenci skutečných majitelů. Nejvyšší soud rozhodl, že odboroví funkcionáři nejsou ze své funkce automaticky chráněni před výpovědí. V dalším rozsudku Nejvyšší soud stanovil, že pokud má oprávněná strana právo na odstoupení od smlouvy, kterého nevyužije, nemůže poté po protistraně žádat náhradu škody. Více se dočtete v květnových Legal News. 

25. 5. 2021
Právo  Deloitte živě 

Při práci z domova byla pro náš tým nesmírně důležitá pravidelná komunikace a udržování kontaktu, říká Olga Kaizar, partnerka Deloitte Legal

V rámci své advokátní praxe se specializuje na oblast nemovitostí. V září loňského roku se stala partnerkou advokátní kanceláře Deloitte Legal, kde již dva roky vede nemovitostní tým. I když jsou nemovitosti, jak sama říká, trochu machistické prostředí, nikdy se nesetkala s tím, že by se jako žena cítila v nevýhodě. Proč se rozhodla věnovat právě nemovitostnímu právu? A jak do jejího života i do fungování jejího týmu zasáhla koronavirová pandemie? A co radí začínajícím právníků, kteří jsou na startu své kariéry? Nejen o tom jsme si povídali v rozhovoru s advokátkou Olgou Kaizar. 

3. 5. 2021
Právo 

Přístup k technickým normám je pro veřejnost bezplatný

Velké množství českých technických norem je na základě různorodých právních předpisů pro jejich adresáty závazné. Platí to hlavně pro stavebnictví a další oblasti zaměřené na ochranu veřejného zájmu. Je proto zásadní, že od 1. ledna letošního roku má veřejnost k těmto technickým normám bezplatný přístup. Takzvaný sponzorovaný přístup k technickým normám zavedla novela zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. 

27. 4. 2021