Účetnictví 

Co by soukromé společnosti měly vědět o novém standardu pro vykazování výnosů

Pokud vaše společnost ještě nezačala řešit aplikaci nového standardu pro vykazování výnosů podle US GAAP, dovolujeme si vás upozornit na zajímavý článek zveřejněný společností Deloitte & Touche LLP na našich stránkách iasplus.com, který sumarizuje základní informace tohoto nového standardu a specificky se věnuje odlišnostem a výjimkám, které platí pro společnosti, jež nejsou veřejně obchodované.

Pro tyto společnosti je nový standard pro vykazování výnosů účinný pro roční účetní období počínající
po 15. prosinci 2018, jakož i pro mezitímní období v rámci ročních účetních období začínající po 15. prosinci 2019.

Hlavní teze první části článku jsou následující:

  • Soukromé společnosti musí přijmout 5stupňový model vykazování výnosů.
  • Rada FASB poskytla soukromým společnostem určité úlevy, pokud jde o požadavky na zveřejnění definované novým standardem pro vykazování výnosů, a to v následujících oblastech:
  • Rozčlenění výnosů
  • Zůstatky smluv
  • Závazek k plnění
  • Zbývající závazek k plnění
  • Významné úsudky
  • Náklady na smlouvy

Druhá část článku se věnuje vnitřním kontrolám souvisejícím s přijetím a aplikací tohoto nového 5stupňového modelu.

Pokud se o této oblasti chcete dozvědět více, na odkazu uvedeném výše naleznete i další publikace, které se tématu věnují. Naši odborníci si s vámi rádi domluví i termín schůzky, kde vám poskytnou podrobné informace.

Článek je součástí zpravodaje dReport – květen 2018, Účetní novinky

US GAAP dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right