Technologie 

Co je to RPA a RCA? Ukážeme vám, co skrývá automatizace

O automatizaci se dnes hodně mluví, především v souvislosti s nedávným pokrokem v oblasti umělé inteligence. Automatizace v sobě však zahrnuje mnoho technologií. Různé druhy automatizačního softwaru a hardwaru společnostem přinášejí rozličné příležitosti. Podívejte se s námi, jaké to jsou.

Automatizační hardware může být analogový nebo digitální (od vrtačky přes automatizovanou výrobní linku až k chodícím robotům), zatímco software může zahrnovat:

  • vývoj softwaru na zakázku,
  • integraci,
  • robotickou automatizaci procesů (RPA),
  • kognitivní robotickou automatizaci (RCA – také nazývanou umělá inteligence nebo prostě kognitivní automatizace).

V Deloitte se zaměřujeme především na RPA a RCA a následující články o automatizaci se budou týkat zejména těchto témat. Je však důležité mít alespoň všeobecnou představu, jak tyto technologie zapadají do celkového kontextu.

Obecně vzato mezi nejčastěji využitelné výhody všech typů automatizace patří následující:

  • pomáhají zvyšovat produktivitu,
  • snižují náklady na pracovní sílu,
  • minimalizují nebo úplně eliminují chybovost,
  • udržují podnik konkurenceschopný,
  • umožňují zaměstnancům vykonávat činnosti s vyšší přidanou hodnotou.

Mezi automatizační hardware patří fyzické stroje, které nahrazují člověka u výrobní linky, což se především týká např. výroby automobilů.

Automatizace v praxi: Software, který jedná i přemýšlí jako člověk

Automatizační software je však různorodější. Na rozdíl od průmyslové automatizace tito roboti „nechodí“, ani se nijak fyzicky nepohybují. Řekněme, že zaměstnanec má za úkol zadávat strukturovaná, standardizovaná data o zákaznících do několika systémů a následně výstup zaslat e-mailem ve standardizovaném formátu. V závislosti na tom, jak dlouho zaměstnanci splnění těchto úkolů trvá a jak často je musí vykonávat, by bylo docela dobře možné tuto práci zautomatizovat pomocí nástrojů RPA. RCA se naopak hodí spíše pro případy, kdy jsou data nestrukturovaná. Jedná se o softwary, které umí jednat a přemýšlet jako člověk a rozhodovat se na základě rozpoznávání vzorců, a systémy, které se samy učí.

Téma automatizace jsme tu sice jenom naťukli, jde mi však hlavě o to, ukázat ji v širších souvislostech, abyste si dokázali představit, jak automatizace ovlivní podniky a všechny zaměstnance od juniorních pozic až pod nejužší vedení. Zatím se pozornost soustředila hlavně na negativní důsledky automatizace, tyto technologie však těm, které ovlivní, přinesou i mnoho výhod a úžasných příležitostí. Následující tři články tohoto seriálu se zaměří na to, co čeká zaměstnance v odvětvích, kde se automatizace zavádí, jakým výzvám budou čelit lidé na manažerských pozicích a nad čím se musíme zamyslet, když mluvíme o kognitivní automatizaci.

Na co se můžete těšit v dalším díle našeho seriálu o RPA? Detailněji si projdeme, jak identifikovat a stanovit procesy RPA i jak bude vypadat zapojení lidského faktoru poté, co je proces zautomatizován.

Robotická automatizace procesů Kognitivní robotická automatizace RCA Automatizace RPA
Technologie  Právo 

TechLaw zpravodaj: IP/IT právo a nové technologie [únor 2019]

Jedním z hlavních témat IP/IT oblasti je i nadále rekodifikace autorského práva na jednotném digitálním trhu, jehož nyní již schválené paragrafové znění je připraveno pro finální volbu v evropském parlamentu. Na poli ochranných známek pak vešla v účinnost novela zákona o ochranných známkách a překvapilo i rozhodnutí, kterým v Evropě společnost McDonald’s přišla o svou ochrannou známku na označení Big Mac. V oblasti umělé inteligence došlo k vydání vodítek Radou Evropy, tentokrát ve vztahu ke zpracování osobních údajů. 

18. 2. 2019
Technologie  Právo 

TechLaw zpravodaj: Telekomunikace a média [únor 2019]

Na poli telekomunikací byla vydána zpráva Českého telekomunikačního úřadu, ve které uvádí hlavní priority pro rok 2019 – úřad chce primárně podporovat již fungující trh mobilních služeb a vytvářet podmínky pro rozvoj nových sítí. Mimo zprávy pak došlo k rozhodnutí prvního sporu o přístup k infrastruktuře podle zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. 

18. 2. 2019