Technologie 

Co je to RPA a RCA? Ukážeme vám, co skrývá automatizace

O automatizaci se dnes hodně mluví, především v souvislosti s nedávným pokrokem v oblasti umělé inteligence. Automatizace v sobě však zahrnuje mnoho technologií. Různé druhy automatizačního softwaru a hardwaru společnostem přinášejí rozličné příležitosti. Podívejte se s námi, jaké to jsou.

Automatizační hardware může být analogový nebo digitální (od vrtačky přes automatizovanou výrobní linku až k chodícím robotům), zatímco software může zahrnovat:

  • vývoj softwaru na zakázku,
  • integraci,
  • robotickou automatizaci procesů (RPA),
  • kognitivní robotickou automatizaci (RCA – také nazývanou umělá inteligence nebo prostě kognitivní automatizace).

V Deloitte se zaměřujeme především na RPA a RCA a následující články o automatizaci se budou týkat zejména těchto témat. Je však důležité mít alespoň všeobecnou představu, jak tyto technologie zapadají do celkového kontextu.

Obecně vzato mezi nejčastěji využitelné výhody všech typů automatizace patří následující:

  • pomáhají zvyšovat produktivitu,
  • snižují náklady na pracovní sílu,
  • minimalizují nebo úplně eliminují chybovost,
  • udržují podnik konkurenceschopný,
  • umožňují zaměstnancům vykonávat činnosti s vyšší přidanou hodnotou.

Mezi automatizační hardware patří fyzické stroje, které nahrazují člověka u výrobní linky, což se především týká např. výroby automobilů.

Automatizace v praxi: Software, který jedná i přemýšlí jako člověk

Automatizační software je však různorodější. Na rozdíl od průmyslové automatizace tito roboti „nechodí“, ani se nijak fyzicky nepohybují. Řekněme, že zaměstnanec má za úkol zadávat strukturovaná, standardizovaná data o zákaznících do několika systémů a následně výstup zaslat e-mailem ve standardizovaném formátu. V závislosti na tom, jak dlouho zaměstnanci splnění těchto úkolů trvá a jak často je musí vykonávat, by bylo docela dobře možné tuto práci zautomatizovat pomocí nástrojů RPA. RCA se naopak hodí spíše pro případy, kdy jsou data nestrukturovaná. Jedná se o softwary, které umí jednat a přemýšlet jako člověk a rozhodovat se na základě rozpoznávání vzorců, a systémy, které se samy učí.

Téma automatizace jsme tu sice jenom naťukli, jde mi však hlavě o to, ukázat ji v širších souvislostech, abyste si dokázali představit, jak automatizace ovlivní podniky a všechny zaměstnance od juniorních pozic až pod nejužší vedení. Zatím se pozornost soustředila hlavně na negativní důsledky automatizace, tyto technologie však těm, které ovlivní, přinesou i mnoho výhod a úžasných příležitostí. Následující tři články tohoto seriálu se zaměří na to, co čeká zaměstnance v odvětvích, kde se automatizace zavádí, jakým výzvám budou čelit lidé na manažerských pozicích a nad čím se musíme zamyslet, když mluvíme o kognitivní automatizaci.

Na co se můžete těšit v dalším díle našeho seriálu o RPA? Detailněji si projdeme, jak identifikovat a stanovit procesy RPA i jak bude vypadat zapojení lidského faktoru poté, co je proces zautomatizován.

Robotická automatizace procesů Kognitivní robotická automatizace RCA Automatizace RPA
Technologie 

Budoucnost dopravy: Centralizace dopravních operačních systémů jako cesta pro udržitelný rozvoj

Drtivá většina obyvatel vyspělých zemí využívá moderních dopravních prostředků každý den. Evoluce všech způsobů dopravy je dnes natolik rychlá, komplexní a přirozená, že už se nad ní ani nepozastavujeme. Každý student, který na cestě do školy nasedne na tramvaj a bezkontaktně zaplatí jízdenku, dokonce i každý turista, který se po městě projíždí na sdílené koloběžce, je však součástí této modernizace. Podívejte se společně s námi, jaké moderní technologie v oblasti dopravy dnes využíváme a položme si otázku: Dokážeme je propojit v jeden provázaný a funkční celek dříve, než nám přerostou přes hlavu? 

16. 8. 2019
Technologie  Daně 

Podpora modernizace a automatizace výroby v oblasti Průmyslu 4.0

Plánujete modernizovat a automatizovat výrobu či zavádět nové procesy řízení podnikatelských aktivit? Jsou s těmito plány spojené investice finančních prostředků do výrobních či souvisejících technologií nebo do informačních systémů a jiného SW/HW vybavení? Pokud ano, pak vás bude určitě zajímat, že Agentura pro podnikání a inovace (API) spustila 22. července 2019 dotační program, který přesně tyto aktivity podporuje. 

14. 8. 2019
Technologie  Právo 

TechLaw zpravodaj: Telekomunikace a média [červenec 2019]

Další rozhodnutí Soudního dvora EU, kterým se vytyčují pojmové znaky služby elektronických komunikací. ČTÚ finišuje s přípravou podmínek aukce rádiových kmitočtů pro sítě 5G. Ve Sněmovně se objevila nenápadná novela zákona o elektronických komunikacích, která má umožnit využití nové technologie při lokalizaci osob v ohrožení života. To jsou červencové novinky z oblasti telekomunikace a médií. 

31. 7. 2019