Právo 

Databáze pravomocných rozhodnutí přinese vyšší transparentnost českému soudnictví

České soudnictví má od začátku roku k dispozici nový nástroj – internetovou Databázi rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů. Ta by měla přispět k lepší přehlednosti a transparentnosti českého soudního systému. Detaily ohledně rozsahu zveřejněných informací v Databázi upřesní Ministerstvo spravedlnosti ČR v chystané vyhlášce.

Novela zákona o soudech (zákon č. 218/2021 Sb.), jež v § 118a zavádí ministerskou internetovou Databázi rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů, je platná od června 2021 a účinná od 1. ledna 2022. V odst. 2 upřesňuje, že „okresní, krajské a vrchní soudy zveřejňují v Databázi pravomocná rozhodnutí, jejichž kategorie, postup při jejich zveřejnění a rozsah, ve kterém se tato rozhodnutí zveřejní, stanoví ministerstvo vyhláškou.“

Zmíněný paragraf je mimo jiné výsledkem snahy organizace Rekonstrukce státu, jež podporuje zvyšování transparentnosti českého soudnictví. Poslanci nakonec zvolili minimalistickou variantu paragrafu, zásadní technické (organizační) detaily této databáze budou proto uveřejněny až ve vyhlášce.

A jaký dopad bude zmiňovaná Databáze mít na oblast soudních sporů o doplatek k vyplacenému protiplnění za akcie menšinových akcionářů v rámci nuceného přechodu účastnických cenných papírů (tzv. squeeze-out či vytěsnění)? Nevýznamný dopad lze očekávat:

  • pokud v Databázi budou uveřejňována jen nová (dosud nevydaná) rozhodnutí, protože ta přibývají pomalým tempem;
  • pokud v Databázi budou umístěna jen pravomocná rozhodnutí, protože takových je v sáhodlouhých sporech o přiměřené protiplnění v průměru trvajících 10 let pomálu;
  • protože strany sporu si relevantní soudní rozhodnutí dovedou obstarat samy pomocí informační povinnosti soudů. Takto zpřístupněná rozhodnutí jsou pak typicky k dispozici všem na webových stránkách soudů.

Naproti tomu významný dopad lze očekávat s rostoucím množstvím zveřejněných rozhodnutí a zvyšující se efektivitou vyhledávání v předmětné databázi. V ideálním případě vzniknou technologická řešení třetích stran pro obsahovou analýzu Databáze. V takovém případě by byly sníženy „náklady“ uživatelů databáze na získání potřebných informací, což by vedlo ke kýženému dopadu celé iniciativy.

V naší interní Deloitte databázi soudních rozhodnutí ve „vytěsňovacích sporech“ již máme na 250 položek; díky tomu máme podrobný přehled a argumentaci stran a rozhodovací praxi soudů. Pokud potřebujete v otázkách soudních sporů odbornou pomoc nebo se chcete dozvědět více o naší práci a oblastech, kterým se věnujeme, neváhejte a prohlédněte si naše webové stránky.

Digitalizace

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right