Právo 

Datové schránky: pro občany zřejmě i nadále dobrovolné, pro živnostníky nově povinné

Poslanecká sněmovna schválila 2. prosince návrh novely zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, kterým dojde k upuštění od původně zamýšleného automatického zřizování datových schránek fyzickým osobám. Zachována tak zůstane stávající právní úprava, dle které si může fyzická osoba zřídit datovou schránku pouze na základě žádosti.

Obligatorní vytváření datových schránek má podle původní právní úpravy fungovat od 1. ledna 2023, kdy nabude účinnosti příslušné ustanovení již platného zákona o elektronických úkonech. Na jeho základě bude zřízena datová schránka každé fyzické osobě, která prokáže tzv. informační gramotnost, tedy osobě, která se přihlásí k některým elektronickým službám státu, například pomocí bankovní identity, eObčanky, skrze NIA ID či dalšími způsoby. Právě o zrušení této povinnosti aktuálně rozhoduje Parlament.

V uplynulém roce bylo automatické zřizování datových schránek hojně diskutováno a mnohými i kritizováno. Na předložené novele zákona, která automatické zřizování datových schránek pro fyzické osoby ruší, se 2. listopadu shodla vláda a navrhla jeho schválení Poslaneckou sněmovnou již v prvním čtení. A to vzhledem ke skutečnosti, že úprava, která má být zrušena, nabývá účinnosti 1. ledna 2023. Se schválením zákona v prvním čtení ale poslanci v půlce listopadu vyslovili nesouhlas a o zrušení automatického zavádění datových schránek rozhodli až minulý pátek ve třetím čtení.

Návrh zákona byl poté předložen ke schválení do Senátu. Ze strany senátorů lze očekávat podporu návrhu, jelikož právě Senát při schvalování zákona o elektronických úkonech automatické zřizování datových schránek fyzickým osobám oddaloval a prosadil, že nastane až v lednu roku 2023. Do účinnosti původního zákona tak zbývá necelý měsíc. Zda se podaří novelu schválit včas a povinnost zrušit, ale zůstává otázkou.

Zavedení datových schránek pro podnikatele

Automatické zavedení datových schránek pro všechny podnikající fyzické osoby, které má nastat 1. ledna 2023 naopak zůstalo zachováno. Změna se dotkne všech subjektů vedených v registru osob, konkrétně dvou skupin, a to podnikajících fyzických osob a dále právnických osob evidovaných v registru osob, zejména spolků, nadací či společenství vlastníků bytových jednotek. V první skupině budou dle zprávy Ministerstva vnitra touto změnou dotčeny zhruba dva miliony osob samostatně výdělečně činných, které mají IČO. Z druhé skupiny se bude jednat asi o dvě stě tisíc právnických osob.

Povinné zavádění datových schránek se tak i přes novelu zákona dotkne velkého množství fyzických osob. Problematická může být skutečnost, že mnoho osob má dlouhodobě přerušenou činnost a svoji živnost neprovozuje. I přesto bude takovým osobám datová schránka zřízena. Pokud datovou schránku nebudou chtít, budou si muset zrušit živnostenské oprávnění.

Vláda se ale nakonec rozhodla pouze pro zrušení úpravy zavádějící automatické zřizování schránek nepodnikajícím fyzickým osobám. Své rozhodnutí v důvodové zprávě vysvětlila aktuální společenskou a ekonomickou situací, ve které by bylo zřízení datových schránek nepodnikajícím fyzickým osobám příliš ambiciózním krokem. Dalším argumentem byl dopad změny na zranitelné skupiny obyvatel, které nemusí být na důsledky používání datových schránek dostatečně připraveny. Podobné obavy se přitom objevují i v případě zřizování datových schránek podnikajícím fyzickým osobám, které zůstalo zachováno, konkrétně například u drobných podnikatelů z řad důchodců.

Elektronická komunikace dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right