Účetnictví 

Deloitte aktualizoval publikaci porovnávající principy IFRS a US GAAP

V červenci 2022 vydal Deloitte pravidelnou aktualizaci účetního rozcestníku zaměřeného na porovnání US GAAP a IFRS standardů, který je součástí série účetních rozcestníků (Deloitte Roadmaps) k tématům souvisejícím s americkými účetními principy.

V tomto Rozcestníku nabízíme přehled nejvýznamnějších rozdílů mezi americkými účetními standardy (US GAAP) a Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS).

Přestože jsou standardy US GAAP a IFRS založeny na velmi podobných konceptech a často vedou k obdobným výsledkům, existuje mezi nimi mnoho rozdílů v oblasti specifických účetních požadavků.

Obě rady, FASB i IASB, mají na svém programu mnoho projektů a témat, na kterých aktivně pracují nebo které zvažují upravit, a tím pozměnit i aktuální požadavky a pravidla. Některá z těchto témat jsou společná, mnohá ale ne. Rozdíly mezi US GAAP a IFRS se budou tedy i nadále vyvíjet a mohou se v budoucnu i rozšiřovat, proto je důležité klíčové rozdíly monitorovat.

Tato edice roku 2022 obsahuje aktualizovanou a rozšířenou úpravu, která zohledňuje standardy platné k 1. lednu 2023 pro veřejně obchodované společnosti. Příloha D shrnuje významné změny oproti předchozí verzi.

V sekci „On the Radar“ („V hledáčku“) naleznete přehled nových témat a trendů v oblasti účetního a finančního výkaznictví, kterému je tento Rozcestník věnován.

Dokument shrnuje klíčová témata a zahrnuje tabulkový výčet oblastí, v nichž se běžně vyskytují rozdíly, spolu s informacemi o úpravě dle IFRS  a US GAAP.

Jako každý rok zde naleznete i užitečné shrnutí významných termínů přijetí nových standardů a přehled novelizací současných standardů.

Nové vydání Rozcestníku a mnoho dalších praktických zdrojů k tématům souvisejícím se standardy US GAAP naleznete ve webové knihovně Deloitte na tomto odkazu: DART.

US GAAP IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right