Nemovitosti  Právo 

Dopad koronavirové pandemie na nemovitostní trh

Vládní opatření přijatá v souvislosti s druhou vlnou koronavirové pandemie opět omezila fungování řady firem a podnikatelů. Jako jeden z nástrojů pro zmírnění negativních dopadů tohoto omezení schválila vláda program Covid – Nájemné 2, v jehož rámci mohou podnikatelé a firmy žádat o dotaci na komerční nájem. Od první výzvy se liší tím, že již neobsahuje podmínku, aby pronajímatel slevil žadateli minimálně 30 procent nájemného. Za jakých podmínek se tedy může žádat? A jak trh s komerčním nájmem poznamenala současná krize?

V oblasti nemovitostí byl koronavirovou pandemií nejtvrději zasažen hotelový segment, a to zvláště v Praze, kde jsou ubytovací služby nejvíce závislé na zahraničních turistech. Zatímco v předchozích letech přesahovala obsazenost pražských hotelů 70 %, letos dosahuje maximálně 15 %. Dalším poměrně tvrdě zasaženým segmentem je retail, na nějž také dopadla vládní protikoronavirová opatření. Pokles pohybu lidí v restauracích, kavárnách či nákupních centrech dosáhl asi 60 %.

Naopak mírný růst obsazenosti je patrný u industriálních budov, kde míra neobsazenosti klesla na cca 4 %. Současně došlo u tohoto typu nemovitostí k mírnému zvýšení nájmů. Co se týče kanceláří, zde ještě není dopad úplně patrný, protože smlouvy se uzavírají na delší dobu. Nájmy vzrostly už na konci nebo v polovině minulého roku. Neobsazenost kanceláří v Praze vzrostla zatím jen mírně, na 7 %. Samozřejmě se snížil pohyb lidí na pracovištích, na začátku listopadu asi o 12 % oproti běžnému stavu.

Vše, co je třeba vědět o programu Covid – Nájemné 2

Výše podpory činí maximálně 10 milionů Kč, přičemž může pokrýt nejvýše 50 % rozhodného nájemného za měsíce červenec, srpen a září. Příjem žádostí bude probíhat do 21. ledna 2021. Důležitou informací je, že se nevylučuje s programem Antivirus a je tedy možné čerpat obě podpory souběžně.

Kdo může v programu Covid – Nájemné 2 žádat?

 • Fyzické a právnické osoby provozující maloobchodní podnikatelskou činnost nebo poskytující služby v provozovnách na základě živnostenského oprávnění či podobným způsobem.
 • Provoz těchto subjektů je omezen či zakázán v důsledku krizového opatření ze dne 26. října 2020.
 • Platí to pro nájem, podnájem i pro pacht.
 • Neplatí pro provozovny, kterým byla pouze omezena otevírací doba v čase mezi 20.00 a 4.59 hod a zakázán prodej v neděli a o svátcích.

Za jakých podmínek?

 • Provozovna není ve vlastnictví žadatele.
 • Nájemní smlouva byla uzavřena před 1. červencem 2020.
 • Žadatel není spřízněn s osobou pronajímatele.
 • Žadatel není v prodlení s platbou vybraným institucím, např. FÚ, ČSSZ, MF, zdravotní pojišťovny aj.
 • Žadatel dosud nevyčerpal max. podporu dle dočasného rámce Evropské komise (800 000 eur).
 • Žadatel uhradil alespoň 50 % rozhodného nájemného za červenec, srpen a září.

Ze zkušeností developera aneb 3 otázky pro Eduarda Forejta, ředitele rozvoje společnosti Passerinvest Group

1. Jaký dopad bude mít koronavirová pandemie na jednotlivé trhy, zejména na ten realitní?

Asi by bylo předčasné říkat, jak to přesně bude, protože ještě nevíme, kdy nám pandemie skončí. Není to první krize, kterou si na realitním trhu procházíme, já osobně jsem jich pár zažil, takže můžu soudit i podle toho, co se dělo v minulosti. A to, co je asi důležité, je, že nemovitostní trh se stále těší velké oblibě investorů, co budeme povídat, investice do cihel je pořád lepší v tuto chvíli než do akciového trhu, kde nevíme, co jak bude. Z hlediska trhů jako takových je jednoznačným lídrem industriální trh, který ze situace těží. Je to z důvodu přechodu e-commerce do většího užití, speciálně v České republice je vidět, že nastavení spotřebitelů se významně změnilo. Pak jsou tady trhy, které dokud nevzlítnou „třistaosmdesátky“ do vzduchu a nebudou nám sem proudit turisti, na tom nebudou dobře, například hotelnictví.

2. Odráží se aktuální situace při jednání s nájemníky v rámci vašeho BB Centra? Proměňuje se nějak váš vztah?

Firmy odkládají svá rozhodnutí, pokud jsou v situaci, že si to mohou dovolit. My sami jsme podepisovali velice pěknou transakci v době covidu na Budově B. Vychází to z toho, že ten klient ví, co potřebuje, ví, že bude potřebovat svoje zaměstnance někde umístit i po odeznění těchto hlavních problémů s covidem. A také si je vědom, že nemůže otálet, neboť mu někde končí smlouva. Ti, kteří odkládají smlouvy, nebo ti, kteří prodlužují smlouvy, jsou v situaci, že si to mohou dovolit a zároveň je nikde netlačí bota. Vnímám, že to, co se dlouhodobě vyplácí, a nejen nám, jsou dlouhodobé vztahy, kdy nemůžu říct, že pozorujeme nějakou zásadní změnu v chování. Partneři nás dobře znají, my známe dobře je a snažíme se vzájemně si vyjít vstříc.

3. Jedním z nejvíce skloňovaných pojmů v době koronavirové pandemie je „home office“. Jak tento trend vnímáte vy jako developer, do jehož portfolia patří kancelářské budovy?

Home office v tuto chvíli plní jinou funkci, než může plnit na zdravém trhu, až bude uvolněno. Jisté známky změn tam budou, na druhou stranu neočekávejme, že může dojít k masivnímu přechodu čistě na home office. My na to nejsme zařízení ani technologicky, ani tím „hardwarem“ bytů, protože málokdo si může dovolit vlastní místnost. Nejsme také uzpůsobeni na to, abychom pracovali izolovaně, jsme a pořád budeme stádový druh. Nehledě na to, že pro firmy je to dočasné řešení, je to určitý benefit. Ověří se to i v budoucnu, protože to ověření máme z minulosti, kdy home office v podstatě nemůže fungovat dlouhodobě tak, abyste přenášeli znalosti v rámci firmy, stejně tak vám utíká vazba zaměstnance a brandu.

Nájemní vztahy COVID-19 Koronavirus

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right