Udržitelnost  Účetnictví 

EIOPA zveřejnila scénář klimatického zátěžového testu penzijních fondů

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) ve spolupráci s Evropskou radou pro systémová rizika (ESRB) zveřejnily scénář zátěžového testu pro penzijní fondy pro rok 2022. Tento scénář je založen na variantě zpožděné implementace zelených politik, míru rizika přechodu ovlivní zejména tlak na zvyšování ceny emisních povolenek.

Rizikové faktory obsažené v novém scénáři byly identifikovány v souladu se scénáři Network for Greening the Financial System (NGFS). Jeden ze scénářů zpracovaných NGFS například předpokládá také již zmíněné zpoždění implementací politik přechodu na zelenou ekonomiku. Důsledkem takové situace je pak náhlý nárůst cen emisních povolenek a s tím spojená materializace rizika přechodu s dopadem na zbytek ekonomiky.

V kontrastu k tradičnímu přístupu používá zmíněný scénář zkrácený 3letý horizont zátěže. V důsledku toho se plně neprojeví pozitivní efekt z následného přechodu na zelenou ekonomiku a související ekonomické zotavení. Nad to scénář nepředpokládá žádnou změnu ve fiskální nebo měnové politice a pouze minimální podpůrný efekt v této oblasti.

Scénář zpožděného přechodu z dílny EIOPA a ESRB předpokládá implementaci zelených politik až od roku 2030. To povede k nutnosti agresivnějšího přístupu snižování emisí oxidu uhličitého za účelem dodržení 67 % pravděpodobnosti limitu globálního zvýšení teploty maximálně o 2 °C. Následkem toho bude růst tlak na zvyšování ceny emisních povolenek, což je klíčový driver rizika přechodu. Důsledkem toho dojde také k růstu cen fosilních paliv a cost-push šoku sektorů náročných na uhlík. Zhoršující se ekonomický sentiment a zvýšená volatilita se rovněž projeví na trzích korporátních dluhopisů a akcií, přičemž sekundárně bude negativně ovlivněn i trh nemovitostí, úrokové sazby na státních dluhopisech a další sektory ekonomiky.

Kalibrace klimatických rizikových parametrů je výstupem REMIND-MAgPIE modelu (NGFS), které jsou pak přeloženy do makroekonomických proměnných za použití NiGEM modelu (ECB). NiGEM je schopen generovat tradiční set proměnných známý z EU-wide zátěžových testů EBA a ECB. Odhad je založen na frontloadingu dopadu prvních tří let po zahájení přechodu (2031-2033) do roku 2022. Scénář předpokládá růst ceny emisních povolenek na 321 eur/tCO2.

Udržitelné financování

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right