Účetnictví 

FASB aktualizovala data účinnosti u vybraných standardů

Americká Rada pro standardy finančního účetnictví (US FASB) vydala sdělení týkající se nových nebo upřesněných dat účinnosti pro vybrané nové standardy. Změny přinášejí více času na implementaci a přijetí standardů o úvěrových ztrátách, leasingu nebo o dlouhodobých pojistných smlouvách.

Nová data účinnosti u těchto vybraných nových standardů jsou zdokumentována a formalizována v aktualizaci ASU č. 2019-10, Finanční nástroje – úvěrové ztráty (Téma 326), Deriváty a zajištění (Téma 815) a Leasingy (Téma 842), a v aktualizaci ASU č. 2019-09, Finanční služby – pojištění (Téma 944).

Všechny změny dat účinnosti jsou shrnuty v následující tabulce.

Současné očekávané úvěrové ztráty (CECL), leasingy, zajištění a dlouhodobé pojištění:
Jak se změní data účinnosti (v tabulce se předpokládá, že účetní období odpovídá kalendářnímu roku).

Zdroj: FASB.org

ASU FASB dReport zpravodaj
Účetnictví 

Nefinanční reporting: proč se stává tak důležitým tématem?

Investoři a další uživatelé podnikových informací vyžadují od společností spolehlivé a srovnatelné informace, a to nejen ty finanční. Investoři, zákazníci dodavatelé i zaměstnanci potřebují mít přehled o tom, jak probíhá řízení společnosti, jak funguje obchodní model, jaké si společnost vytyčila dlouhodobé cíle, jakým rizikům čelí a jaký je její dopad na životní a společenské prostředí, ve kterém se nachází. Co všechno ale zahrnuje proces sestavení nefinanční zprávy? Jaké jsou rámce a standardy pro vykazování? A jaké jsou praktické zkušenosti s ověřováním nefinančních zpráv? 

8. 7. 2020