Účetnictví 

FASB upravuje pokyny pro pronajímatele týkající se leasingu obsahujícího variabilní leasingové platby

Dne 19. července 2021 vydala Rada pro standardy finančního účetnictví (FASB) úpravu standardu ASU 2021-05 Pronajímatelé — vybrané leasingy s variabilními leasingovými platbami, která požaduje, aby pronajímatel klasifikoval leasing s variabilními leasingovými platbami nezávislými na indexu nebo sazbě (dále jen „variabilní platby“) jako operativní leasing ke dni zahájení leasingu, pokud jsou splněna stanovená kritéria.

Před vydáním ASU mohly leasingy prodejního typu nebo přímé finanční leasingy s významnými variabilními platbami vést hned na počátku kontraktu ke ztrátě z ujednání (v den 1), i když se očekávalo, že celkový výsledek ujednání bude ziskový. Důvodem je, že podle ASC 842 Leasingy jsou variabilní platby vyloučeny z definice leasingových plateb pro nájemce i pronajímatele. Pronajímatelé tedy do ocenění čisté investice do leasingu nezahrnují variabilní platby. Vykázání čisté investice do leasingu proto může být nižší než odúčtování podkladového aktiva.

Rada FASB vydala ASU 2021-05 jako řešení tohoto zavádějícího zobrazení. Tato úprava se týká pouze účetnictví pronajímatele a nebude mít žádný dopad na nájemce.

Upozorňujeme, že ASU nestanovuje hranici pro částku variabilních plateb. Aby účetní jednotka mohla aplikovat pokyny ASU, musí leasing obsahovat nějaké variabilní platby.

V důsledku ASU 2021-05 očekáváme, že bude více pronajímatelů klasifikovat leasing jako operativní spíše než leasing prodejního typu nebo přímý finanční leasing. V souladu s tím budou další leasingy splňovat podmínky pro praktické zjednodušení pro pronajímatele podle ASC 842-10-15-42A, který pronajímatelům umožňuje kombinovat leasingové komponenty a neleasingové komponenty do jediné leasingové komponenty, pokud jsou splněny určité požadavky. Jedním z takových požadavků je, že podkladová leasingová komponenta musí být klasifikována jako operativní leasing. V důsledku ASU tak budou další leasingy splňovat podmínky pro praktické zjednodušení pro pronajímatele.

Datum účinnosti a přechodná ustanovení

Pronajímatelé, kteří přijali ASC 842 k 19. červenci 2021, by měli aplikovat úpravy ASU 2021-05 na fiskální roky začínající po 15. prosinci 2021. Dřívější přijetí ASU 2021-05 je povoleno, pokud nebude přijetí této úpravy předcházet přijetí ASC 842.

Více informací o ASU 2021-05 najdete na stránkách Heads Up | Volume 28, Issue 8.

Leasing US GAAP dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right