COVID-19  Právo 

Interaktivní mapa krizových opatření: Zjistěte, jak bojuje s koronavirem zahraniční legislativa

Vlády zemí celého světa se aktuálně potýkají s druhou vlnou koronavirové pandemie. Přijímají proto nejrůznější legislativní rozhodnutí, která mají za úkol eliminovat či zmírnit dopady krizové situace nejen na občany, ale i firmy a organizace. Vyznat se v nových právních regulacích však není vždy snadné, pro jejich množství a komplexnost může snadno dojít (a dochází) k nedorozuměním. Naši odborníci z Deloitte Legal proto připravili speciální interaktivní mapu, v rámci které mohou podnikatelé snadno zjistit, jaká specifická pravidla platí v jednotlivých státech světa. A to vše přehledně a na pár kliknutí.

Projekt z názvem COVID-19 Global Legal Perspectives pochází z dílny Deloitte Legal a na jeho vývoji se podílejí naši právníci z kanceláří po celém světě. Cílem této platformy je shromažďovat na jedno místo informace o právních rámcích, které mají v jednotlivých zemích vliv na fungování tuzemských firem, a to včetně jejich interakce se zahraničími partnery. Databáze v současné chvíli zahrnuje informace o přijatých opatřeních z většiny států Evropy, Asie a Jižní Ameriky, přičemž aktualizace probíhá průběžně v závislosti na legislativní aktivitě vlád.

Mají opatření v boji proti koronaviru přijatá v zahraničí dopad i na vaše přeshraniční obchodní vztahy? Vyzkoušejte naši webovou aplikaci COVID-19 Global Legal Perspectives, kde najdete všechny klíčové informace snadno, rychle a na jednom místě.

A jak to v praxi funguje? V rámci webového rozhraní je uživateli k dispozici zmíněná interaktivní mapa světa, na které si vybere stát, o jehož právní opatření ve vztahu ke koronaviru se zajímá. Ke každé zemi v databázi je zpracován podrobný, ale srozumitelný souhrn klíčových informací o přijatých legislativních regulacích, které se týkají podnikání, provozu společnosti či obchodu obecně. Informace jsou pro ještě lepší přehlednost kategorizovány do různých oblastí (např. regulace vztahující se na zaměstnance, na obchodní smlouvy, na korporátní právo apod.). Mezi státy v databázi samozřejmě nechybí ani Česká republika.

Webová aplikace umožňuje také vzájemně porovnat jednotlivá právní opatření. Stačí vybrat (až tři) státy, jejichž legislativu chce uživatel srovnávat, a aplikace vytvoří přehledný, do kategorií rozčleněný souhrn informací. Tuto funkci ocení podnikatelé, kteří například potřebují upravit smlouvy s obchodními partnery z více různých států.

Tématu krizových opatření a jejich vlivu na organizace věnujeme v Deloitte zvláštní pozornost. Pokud se i vaše firma potýká s výzvami, které přinesla pandemie koronaviru a s ní spjatá vládní rozhodnutí, neváhejte a využijte právní pomoc našich odborníků z Deloitte Legal. Ať už řešíte úpravu smluvních vztahů s obchodními partnery, právní zajištění přesunu zaměstnanců na home office nebo uplatnění nároku na náhradu újmy (škody) vzniklé v souvislosti s krizovými opatřeními státu, rádi vám podáme pomocnou ruku.

COVID-19 Deloitte Legal
Právo 

Whistleblowing v Česku: Povinnost zavést oznamovací linky se blíží, společnosti mohou využít outsourcingových služeb

Zdravá firemní kultura je jedním ze základních stavebních kamenů kvalitního vztahu mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Jak ale nastavit plnohodnotný systém compliance, který efektivně zamezí protiprávnímu a neetickému jednání a zároveň zajistí patřičnou ochranu oznamovatele případného pochybení? Vyřešit tuto otázku je cílem evropské směrnice, podle které by měly firmy zavést tzv. whistleblowingový systém. Díky němu budou moct zaměstnanci (a nejen oni) bezpečně hlásit svá podezření na nekalé praktiky uvnitř společnosti. Co implementace tohoto systému obnáší, koho se týká nebo jaké hrozí sankce v případě porušení regulace, jsme si povídali v našem livestreamu. 

25. 3. 2021
COVID-19  Daně 

Vyhlášení nových „covidových“ výzev

Začátkem března schválila vláda ČR dva nové programy pro podporu podniků a podnikatelů zasažených koronavirovou pandemií. Jedná se o programy COVID – Nepokryté náklady a COVID 2021. Cílem těchto programů je pomoci podnikatelským subjektům s překonáním překážek spojených s koronavirovou nákazou, zmírnění dopadů těchto překážek na jejich hospodářskou situaci, zvýšení jejich likvidity a zachování podnikatelské činnosti. 

22. 3. 2021