Účetnictví 

Jaké změny v US GAAP vstupují v platnost letos v prosinci?

S blížícím se koncem roku by většina společností měla být připravena na klíčové změny v US GAAP, které brzy vstoupí v platnost, např. na změny ve vykazování leasingů. Chystaných změn je však více.

Doufáme, že níže uvedený přehled změn v účetních standardech US GAAP (ASU), které nabývají účinnosti k 15. prosinci 2018, bude pro vás přínosný.

ASU 2016-02Leasing (Téma 842) – vydaná 25. února 2016. Tato aktualizace je účinná pro finanční roky začínající po 15. prosinci 2018, včetně mezitímních období v rámci těchto finančních roků, pro všechny následující subjekty:

 • Veřejné obchodní účetní jednotky.
 • Neziskové účetní jednotky, které emitovaly (nebo jsou dlužníky dluhopisů účelového investičního subjektu, tzv. conduit bonds) cenné papíry, jež jsou obchodovány, registrovány nebo kotovány na burze nebo na OTC trhu.
 • Plány zaměstnaneckých požitků, které předkládají účetní závěrku americké Komisi pro cenné papíry (SEC).

Pro všechny ostatní účetní jednotky jsou úpravy v této aktualizaci účinné pro finanční roky začínající po 15. prosinci 2019 a mezitímní období v rámci finančních roků začínajících po 15. prosinci 2020. Dřívější použití úprav v rámci aktualizace je povoleno pro všechny účetní jednotky.

 • ASU 2017-06Vykazování hlavního fondu plánů zaměstnaneckých požitků (konsensus pracovní skupiny pro aktuální otázky) – vydaná 27. února 2017. Úpravy v této aktualizaci jsou účinné pro finanční roky začínající po 15. prosinci 2018. Dřívější použití je povoleno.
 • ASU 2017-08Odepisování jistiny u pořízených vypověditelných dluhových cenných papírů – vydaná 30. března 2017. Pro veřejné obchodní účetní jednotky jsou tyto úpravy účinné pro finanční roky začínající po 15. prosinci 2018 a mezitímní období v rámci těchto finančních roků. Pro všechny ostatní účetní jednotky jsou tyto úpravy účinné pro finanční roky začínající po 15. prosinci 2019 a mezitímní období v rámci finančních roků začínajících po 15. prosinci 2020. Dřívější použití je povoleno, včetně přijetí v mezitímním období.
 • ASU 2017-11 Účtování o určitých finančních nástrojích se znaky kola financování s nižším oceněním (down round)II. Nahrazení odkladu na dobu neurčitou pro závazně vypověditelné finanční nástroje určitých neveřejných účetních jednotek a určitých závazně vypověditelných nekontrolních podílů, které mají výjimku – vydaná 13. července 2017. Aktualizace je účinná pro veřejné obchodní účetní jednotky pro finanční roky začínající po 15. prosinci 2018 a mezitímní období v rámci těchto roků. Pro veškeré ostatní organizace jsou úpravy účinné pro finanční roky začínající po 15. prosinci 2019 a mezitímní období v rámci finančních roků začínajících po 15. prosinci 2020. Dřívější použití je povoleno.
 • ASU 2017-12Cílená zdokonalení účtování o zajišťovacích činnostech – vydaná 28. srpna 2017. Pro veřejné obchodní účetní jednotky jsou úpravy v rámci této aktualizace účinné pro finanční roky začínající po 15. prosinci 2018 a mezitímní období v jejich rámci. Pro všechny ostatní účetní jednotky jsou úpravy účinné pro finanční roky začínající po 15. prosinci 2019 a mezitímní období začínající po 15. prosinci 2020. Všechny účetní jednotky mohou aktualizaci přijmout dříve v mezitímních obdobích po jejím vydání.
 • ASU 2017-15Kodifikační úpravy tématu 995, paroplavební účetní jednotky v USA – eliminace tématu 995 – vydaná 5. prosince 2017. Úpravy v rámci této aktualizace jsou účinné pro finanční roky začínající po 15. prosinci 2018. Dřívější přijetí je povoleno.
 • ASU 2018-02Reklasifikace určitých daňových efektů kumulovaného ostatního úplného výsledku – vydaná 14. února 2018. Aktualizace je účinná pro všechny účetní jednotky pro finanční roky začínající po 15. prosinci 2018 a mezitímní období v rámci těchto finančních roků. Dřívější přijetí je povoleno.
 • ASU 2018-07Zdokonalení účtování o nezaměstnaneckých úhradách vázaných na akcie – vydaná 20. června 2018. Úpravy v rámci aktualizace jsou účinné pro veřejné obchodní účetní jednotky pro finanční roky začínající po 15. prosinci 2018, včetně mezitímních období v rámci těchto roků. Pro všechny ostatní účetní jednotky jsou tyto úpravy účinné pro finanční roky začínající po 15. prosinci 2019 a mezitímní období v rámci finančních let začínajících po 15. prosinci 2020. Dřívější použití je povoleno, ale ne dříve, než účetní jednotka přijme kodifikaci ASC 606.

Článek je součástí zpravodaje dReport – listopad 2018, Účetní novinky.

ASU US GAAP dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right