Deloitte živě 

Na jaké trendy se připravit v oblasti HR a lidského kapitálu?

Za posledního 2,5 roku se významně proměnilo jak pracovní prostředí, tak práce samotná. A spolu s tím se změnily i trendy v oblasti lidského kapitálu. Například wellbeing. Koncem roku 2019 byl v oblasti HR hlavním tématem, přičemž za nejvýznamnější wellbeingový prostředek tehdy české společnosti považovaly home office. Ten home office, který se po měsících v izolaci stal pro některé zaměstnance velkou zkouškou jejich mentálních sil.

Není to ale samozřejmě jen pohled na wellbeing a jeho elementy, které se změnily. Změnilo se také pracovní prostředí – ať již ve smyslu fyzického uspořádání, či organizace práce a spolupráce jako takové – a současně i leadership a vedení lidí. Podle zjištění studie Trendy v oblasti lidského kapitálu 2019 byly hlavní cíle vedoucích pracovníků v ČR spojeny s dosažením finančních výsledků, naplňováním strategie či řešením operativy. Těmto cílům se samozřejmě musí věnovat i lídři v roce 2022. Nyní k nim však přibyly i nové výzvy: Jak vést týmy, které se spolu nepotkávají fyzicky tak často jako dříve? Jak v takovém prostředí nastavit pravidla spolupráce a udržet výkon? Jak zaměstnance motivovat a angažovat či jak do takových týmů začlenit nováčky a vybudovat s nimi dlouhodobý a kvalitní vztah?

Trendy v oblasti lidského kapitálu: univerzálnost zaměstnanců

Vedle tradičních témat se však do popředí zájmu společností dostávají i další trendy. Některé společnosti například začínají upouštět od definování požadovaných zkušeností a dovedností pro zastávání pracovních pozic. Naopak usilují o rozvoj odolnosti, schopností a dovedností, které napomohou zaměstnancům stát se univerzálními a flexibilními, a „neškatulkují“ je tak dle popisu pracovních pozic. Nedávný vývoj i současná situace totiž ukazují, že svět a jeho potřeby se mění mnohem rychleji než tzv. job decsriptions. Zaměstnanci často musí pracovat na zcela nových úkolech, které nejsou definovány v popisu jejich pracovní činnosti, protože je společnosti nestíhají aktualizovat dle reálných potřeb.

Event v Deloitte
Vytváření vztahu mezi zaměstnanci a firmou
Hybridní model v kontextu současných změn

Jak by mělo vypadat ideální pracovní prostředí s férovými podmínkami pro všechny? Jaké limity flexibilita přináší a jak řešit skrytou diskriminaci? Jak v kontextu současných změn vytvořit fungující hybridní model práce a udržet ho? Pomocí kterých nástrojů motivovat zaměstnance, aby nejen díky vzdálené práci neutekli ke konkurenci? Jak pracovat s work-life balance a jaká pravidla nastavit?

Pracovní svět a požadavky lidí se mění. Přijďte na náš event zjistit, jak zareagovat na všechny změny, jak nastavit oboustranně prospěšný vztah mezi firmou a zaměstnancem a jak tento vztah nepokazit. Podrobnosti připravujeme, prozatím si do kalendáře poznamenejte datum 21. 9. Pro další informace sledujte web www.deloitte.cz/hctrendy.

Firmy chápou, že fungující ekosystém bude prospěšný

Na vzestupu jsou také diskuse ohledně rizik souvisejících s hrozícími ekonomickými nerovnostmi, migrací obyvatel či klimatickými změnami. Některé společnosti se tak již dnes zaměřují například na to, jak nastavit právní a daňový rámec spolupráce nejen s pracovníky z Ukrajiny, ale třeba i s pracovníky z Ruska či Běloruska, kteří chtějí zpřetrhat ekonomické vazby se svou zemí, a jak úspěšně realizovat jejich vzdálené zapojení do týmů. Jiné zase řeší, jaké kroky mohou podniknout, aby zmírnily dopady nerovných ekonomických podmínek v rámci svého celého dodavatelského řetězce. Nastavování pravidel a limitů souvisejících s ekologií je pak pro mnohé firmy již běžným standardem. Společnosti tak čím dál tím více přejímají roli, kterou dříve zastával pouze stát, a svými kroky se snaží formovat pracovní (i životní) prostředí za hranicemi jejich dosavadního působení. Takovéto kroky nejsou motivovány pouze filantropií, ale často také uvědoměním si, že fungující ekosystém bude prospěšný i pro byznys dané společnosti.

Diverzita a inkluze už není buzzwordem

Dalším z velkých témat je diverzita a inkluze či psychologická bezpečnost, které jsou v rámci některých studií a projektů vnímány jako nejdůležitější faktory pro efektivní týmovou spolupráci a rozvoj týmů. Až dosud však byla tato témata v mnoha společnostech spíše buzzwordem či byla dávána do kontextu se zapojováním etnických menšin. Ovšem do oblasti inkluze spadá například i zaměstnávání osob na rodičovské dovolené, které je aktuální pro naprostou většinu firem. Z dlouhodobých statistik ČSÚ navíc vyplývá, že pouze polovina matek a otců se po rodičovské dovolené vrací k původnímu zaměstnavateli. S tím souvisí i zvyšující se poptávka po částečných úvazcích. Dokazuje to například statistika britské vlády, která uvádí, že inzeráty obsahující možnost částečného úvazku mají u uchazečů až o 30 % vyšší úspěšnost než nabídky, které zkrácenou pracovní dobu neumožnují.

HR trendy Zaměstnanci

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right