Účetnictví 

Nová Deloitte Roadmap v oblasti US GAAP: Účtování o podmíněných událostech, vyrovnání ztrát a zárukách

V říjnu 2020 vydala společnost Deloitte další ze série účetních rozcestníků k tématům souvisejícím s americkými účetními principy (US GAAP), který se týká oblastí účtování o podmíněných pozicích, vyrovnání ztrát a o zárukách.

Tato publikace se zabývá především pokyny kodifikovanými ve standardu ASC 4501 o podmíněných ztrátách, podmíněných ziscích a vyrovnání ztrát; dále publikace obsahuje kapitolu o účetních pokynech obsažených ve standardu ASC 460 o zárukách.

Ačkoli v těchto oblastech nedošlo v poslední době k významným změnám, jejich správná aplikace často vyžaduje značnou míru úsudku, interpretace a zkušeností, proto věříme, že bude svým čtenářům užitečná.

Dokument se zabývá konceptem této problematiky, pokyny a příklady toho, jak standardy aplikovat v praxi. Dále vysvětluje a vyjasňuje terminologii důležitou pro posouzení a vyvození  závěrů. Publikace se také zabývá tím, jak tyto standardy uplatňovat před přijetím a po přijetí některých souvisejících nových standardů, jako např. ASU 2016-13, který zavádí model očekáváných úvěrových ztrát.

Naleznete zde několik užitečných příkladů posouzení pravděpodobnosti, včetně toho, jak zhodnotit různé situace v oblasti soudních sporů. Dokument se zabývá i zárukami, odpovědností za produktové vady a principy oceňování (tj. využití modelu založeného na pravděpodobnosti nebo modelu očekávané hodnoty peněžních toků) a najdete v něm také příklady posuzování ekologických závazků, diskontování a podmíněných zisků, vydaných záruk v souvislosti se smlouvami o poskytování služeb a také příklady zveřejňovaných informací do příloh účetních závěrek.

Součástí rozcestníku je rovněž užitečné shrnutí klíčových rozdílů mezi US GAAP a standardy IFRS v této oblasti, včetně oceňovacích principů využívaných v obou rámcích (nejnižší hodnota rozpětí odhadu používaná v US GAAP vs. střední hodnota rozpětí dle IFRS), řešení nevýhodných smluv dle definice IFRS ve srovnání se souvisejícím přístupem v US GAAP a využití diskontování a rozdílů v používané klíčové terminologii, které mohou vést k odlišným závěrům v případě uplatnění různých účetních rámců.

Tento nově vydaný návod a mnoho dalších praktických zdrojů k tématům souvisejícím s US GAAP najdete na webových stránkách DART – obsáhlé online knihovně společnosti Deloitte.

US GAAP dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right