Právo 

Nová pravidla pro e-shopy i retail: změny v regulaci ochrany spotřebitele

Dne 30. 9. 2022 byl Poslaneckou sněmovnou schválen návrh zákona, který značným způsobem mění české spotřebitelské právo. Návrh zákona teď míří do Senátu, a nenastanou-li žádné mimořádné okolnosti, lze očekávat, že novela bude přijata do konce letošního roku. Nová úprava vychází z unijního práva a jejím účelem je především zvýšit ochranu spotřebitelů a zlepšit vymáhání sankcí za porušení povinností v oblasti ochrany spotřebitele. Podnikatelé se tak brzy budou muset přizpůsobit změnám právní úpravy, která před ně klade řadu nových výzev.

Nová pravidla pro uvádění slev

Jedna z nejdůležitějších a nejdiskutovanějších změn se týká zákazu fiktivních slev. Novela tím reaguje na v praxi se objevující obchodní praktiky, kdy prodejci zejména před velkými nákupními akcemi, jako je například Black Friday, uměle navýšili ceny nabízených produktů, aby pak následně poskytnutá sleva působila na zákazníka lákavěji a jevila se vyšší. Takovým obchodním trikům má být však konec, neboť prodejci budou nově povinni uvádět nejnižší cenu, za kterou byl produkt nabízen v posledních 30 dnech před slevou s tím, že sleva se bude vypočítávat právě z takové nejnižší ceny. Prodejci tak už nebudou moci uměle navyšovat ceny těsně před poskytnutím slevy nebo výši slevy určovat s přihlédnutím k fiktivním cenám.

Z této nové povinnosti však budou existovat výjimky – nová pravidla se nebudou vztahovat na služby, na zboží podléhající rychlé zkáze nebo s krátkou dobou spotřeby (např. potraviny nebo květiny) ani na B2B segment tedy trh, kde podnikatelé obchodují mezi sebou navzájem. Zvláštní úprava se však bude aplikovat ve vztahu k postupnému zvyšování slev, tedy situacím, kdy je sleva z ceny během jedné prodejní kampaně postupně zvyšována (např. prodejce oznámí první slevu z ceny 15 %, za několik dnů slevu zvýší na 20 % a následně ještě na 30 %). V těchto případech budou prodejci moci jako nejnižší cenu platnou během posledních 30 dnů před slevou uvádět nejnižší cenu platnou během posledních 30 dnů před prvním oznámením o slevě i v případě druhého a dalšího oznámení o slevě. Podmínkou však je, že sleva musí být zvyšována bez přerušení.

Za porušení povinností uvádět ceny a slevy v souladu s novou právní úpravou bude podnikatelům hrozit pokuta až do výše 5 milionů Kč.

Už jen skutečné recenze

Další oblastí, do které novela značným způsobem zasahuje, je oblast uživatelských recenzí, které pro řadu spotřebitelů hrají zásadní roli při rozhodování, zda si výrobek nebo službu pořídí, či nikoliv. Prodejci budou nově odpovědní za ověření, že zveřejněné recenze jsou pouze od zákazníků, kteří si produkt nebo službu skutečně zakoupili či použili. Zároveň budou podnikatelé povinni uvést informace, jak pravost uživatelských recenzí zajišťují. Z pohledu férovosti a vyrovnanosti soutěže se beze sporu jedná o velmi zajímavou změnu, která může mít pozitivní vliv na trh.

Dvouletá zákonná záruka končí

Podle současné právní úpravy platí, že za vady, které se na zboží vyskytnou v průběhu dvou let od jeho převzetí spotřebitelem, odpovídá prodávající. Tato dvouletá zákonná záruka však s novelou končí. Je nahrazena novou úpravou, podle které bude prodávající ze zákona odpovídat pouze za vady, které zboží mělo již při jeho převzetí spotřebitelem a které se případně projeví v průběhu následujících dvou let.

Ačkoliv se na první pohled může zdát, že se jedná jen o drobnou terminologickou úpravu, není tomu tak. Rozdíl mezi současnou a novou právní úpravou tkví v tom, kdy vada vznikne – zatímco podle stávající právní úpravy odpovídá prodávající za jakékoliv vady, které se objeví během dvouleté reklamační lhůty, dle nového znění bude prodávající odpovídat pouze za vady, které na věci existovaly již při jejím převzetí (byť by nebyly rozpoznatelné), a už ne za vady, které vznikly později.

Zákonná záruka v pravém slova smyslu tak skončí a bude na podnikatelích, zda budou za účelem věrohodnosti, vyšší konkurenceschopnosti a zachování jistoty svých zákazníků dobrovolně poskytovat smluvní záruku, na jejíž úpravě se nic nemění.

E-commerce dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right