Právo 

Nová stanoviska k zadávání veřejných zakázek

Ministerstvo pro místní rozvoj uveřejnilo dvě nová stanoviska Expertní skupiny k zákonu o zadávání veřejných zakázek. 

O jaká dvě nová stanoviska jde? Jedná se o stanovisko k dopadu nařízení GDPR na zadávání veřejných zakázek a stanovisko k aplikaci nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel.

První stanovisko se zabývá dopadem regulace ochrany osobních údajů na oblast zadávání veřejných zakázek, kde MMR po konzultaci s Úřadem pro ochranu osobních údajů předkládá návod, jak nakládat s osobními údaji získanými v rámci zadávacích řízení.

Druhé stanovisko se týká veřejných zakázek na pořízení automobilů v souvislosti s nařízením vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel ve vztahu k zavádění nového standardu měření spotřeby pohonných hmot (WLTP) – při zadávání veřejných zakázek na pořízení osobních automobilů v období do 31. prosince 2020 se hodnoty spotřeby budou posuzovat nadále podle metody NEDC, přičemž zadavatel v takovém případě není povinen v zadávací dokumentaci na tuto metodu přímo odkazovat.

Článek je součástí letního dvojčísla zpravodaje dReport 2018, Právní novinky.  

Veřejné zakázky MMR Ochrana osobních údajů (GDPR) dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right