Účetnictví 

Nové publikace společnosti Deloitte z oblasti US GAAP

Dovolujeme si vám představit nové publikace vydané společností Deloitte, které se zabývají různými tématy v oblasti účtování a vykazování podle amerických účetních předpisů (US GAAP).

Jak jste si mohli všimnout, společnost Deloitte je velmi aktivní ve vydávání publikací z různých oblastí US GAAPu. O publikacích vydaných během roku 2017 jsme psali v našich Účetních novinkách z prosince 2017. V průběhu roku 2018 byla vydána řada nových publikací, které jsou nyní v anglickém jazyce k dispozici zde.

Série manuálů („Roadmaps“) z roku 2018 nabízí čtenářům následující témata:  

 • Manuál ke konsolidaci – Identifikace kontrolní finanční účasti (2018)
 • Manuál k odlišení závazků od vlastního kapitálu (2018)
 • Manuál k primárním veřejným nabídkám akcií (IPO)
 • Manuál k vykazování dle segmentů (2018)
 • Manuál k sestavení výkazu o peněžních tocích (2018)
 • Manuál k výkaznictví u podnikových kombinací pro americkou Komisi pro kontrolu cenných papírů (SEC)
 • Manuál k účtování o závazcích v oblasti životního prostředí a závazcích souvisejících s vyřazováním majetku (2018)
 • Manuál k výkaznictví pomocí ekvivalenční metody u jednotky, do níž bylo investováno, pro americkou Komisi pro kontrolu cenných papírů (SEC)
 • Manuál k aplikaci nového standardu o leasingu (2018)
 • Manuál k účtování a finančnímu vykazování transakcí zahrnujících vyčleňování části podniku („carve-out“) (2018)
 • Manuál k účtování o daních z příjmů (2017)

Pokud se zajímáte o nějaké z výše uvedených témat, naše publikace pro vás jistě budou užitečné, protože obsahují jak odkazy na kodifikaci, tak řadu příkladů i shrnutí jednotlivých částí.

Publikace si nekladou za cíl nahradit nezbytnou míru úsudku a analýzu předpokladů, které společnosti musejí mít, ani nahradit konzultace s odborníky společnosti Deloitte ve specifických komplexních případech, ale zcela jistě vám mohou pomoci se zorientovat v mnoha otázkách, které se týkají účtování, vykazování a zveřejňování dle amerických účetních principů.

Zdroj: www.iasplus.com

Článek je součástí zpravodaje dReport – říjen 2018, Účetní novinky.

 

 

US GAAP dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right