Účetnictví 

Nově zveřejněna sada otázek a odpovědí týkajících se standardu pojednávajícím o modelu očekávaných úvěrových ztrát (ASC 326)

V červenci 2019 americká Rada pro standardy finančního účetnictví (FASB) vypracovala a zveřejnila užitečný dokument, jenž by měl společnostem pomoci objasnit otázky související s aplikací ustanovení z Aktualizace účetních standardů č. 2016-13, Finanční nástroje – úvěrové ztráty (Téma 326): Ocenění úvěrových ztrát u finančních nástrojů.

Zveřejněný dokument poskytuje odpovědi na 16 otázek týkajících se aplikace výše uvedeného standardu a může být velmi užitečný pro účetní specialisty provádějící podle tohoto standardu analýzy.

Otázky se týkají především následujících témat:

  • použití informací o budoucnosti
  • využití historických informací vs. informací o budoucnosti
  • jaké zdroje informací mají být použity
  • užití externích vs. interních dat
  • délka období, k němuž se odhady vztahují

Dále by čtenáře mohlo zajímat, že v souvislosti s tímto standardem vydala rada FASB v lednu letošního roku další soubor otázek a odpovědí týkajících se metody aplikované na odhad očekávaných úvěrových ztrát s názvem „Zda je metoda váženého průměru zbývající doby splatnosti akceptovatelná i pro odhad očekávaných úvěrových ztrát“.

Oba dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách www.FASB.org a doporučujeme je při přípravě podkladů pro účetní závěrku dle US GAAP brát v úvahu.

Článek je součástí zpravodaje dReport – srpen 2019, Účetní novinky.

FASB US GAAP dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right