Daně 

Novinky z DPH [srpen 2019]

Co je nového v oblasti DPH? V průběhu července zamítl Senát novelu zákona o evidenci tržeb, předložený návrh novely tak putuje zpět do poslanecké sněmovny. Generální finanční ředitelství vydalo informaci týkající se nových pravidel pro vydávání a distribuci poukazů. A dvě nová rozhodnutí Soudního dvoru Evropské unie.

Novela zákona o DPH

V průběhu července zamítl Senát novelu zákona o evidenci tržeb, předložený návrh novely tak putuje zpět do Poslanecké sněmovny k dalšímu hlasování. V rámci této novely je navrhováno i snížení sazeb DPH u vybraných plnění (točené pivo, restaurační služby, elektronické knihy, služby úklidu domácností apod.). Změny přitom mají odloženou účinnost na první den sedmého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení (lze tedy předpokládat účinnost nejdříve v první polovině roku 2020).

Informace GFŘ

Po několika měsících příprav vydalo Generální finanční ředitelství (GFŘ) informaci týkající se nových pravidel pro vydávání a distribuci poukazů. Kromě vlastního popisu, co je jednoúčelový/víceúčelový poukaz, se informace věnuje mimo jiné i pravidlům pro jejich distribuci, vysvětluje režim při jejich bezplatném vydávání, popisuje dopady následné reklamace zboží (služeb), přibližuje situace, kdy voucher nebyl vůbec využit, či poukazuje na zvláštnosti zdanění, pokud je plnění hrazeno voucherem ve vyšší nominální hodnotě, než je cena plnění.

GFŘ vydalo informaci důležitou především pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku. V informaci jsou shrnuta pravidla pro registraci těchto osob k DPH a další vybrané daňové povinnosti.

Judikatura SDEU

V rámci případu C-242/18 UniCredit Leasing se SDEU vyjádřil k pravidlům pro DPH režim náhrad škod v případech předčasného ukončení leasingových smluv. Náhrada nerealizovaných tržeb, kterých by pronajímatel býval dosáhl, kdyby smlouva nebyla předčasně ukončena, je dle názoru SDEU složkou základu daně leasingu a podléhá tak DPH. Jde o závěr, který pravděpodobně zasáhne do praxe některých leasingových společností operujících v České republice. Současně SDEU opět o něco blíže vysvětlil aplikaci pravidel pro snížení DPH v případě nedobytných pohledávek, která obsahuje Směrnice o DPH.

Rozhodnutí C-388/18 „B“ ukončilo spory o to, zda v případě prodejů podléhajících zvláštnímu režimu zdanění přirážky je obrat pro povinnou registraci k DPH kalkulován z celkových tržeb za tyto prodeje, nebo jen ze součtu hodnot přirážek. Dle SDEU je nutné sčítat celkové tržby z jednotlivých prodejů a po překročení prahové hodnoty pro registraci k DPH se prodávající musí stát plátcem daně.

Článek je součástí zpravodaje dReport – srpen  2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

GFŘ SDEU dReport zpravodaj DPH
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [únor 2020]

Představitelé USA a Francie se dohodli na kompromisu pro výběr daně z digitálních služeb ve Francii. Australská finanční správa se zaměřuje na správnost zdanění mezinárodních transakcí, které zahrnují nehmotný majetek. Korejský nejvyšší soud potvrdil, že kterýkoli zahraniční veřejný subjekt kolektivního investování (veřejný fond) může být podle příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění uznán jako rezident a skutečný vlastník příjmů plynoucích z korejského zdroje. SDEU rozhodl, že nizozemský požadavek na vrácení srážkové daně z dividend nerezidentské finanční investiční instituci může představovat porušení práva EU. Nejen o tom se dočtete v novinkách z oblasti mezinárodního zdanění. 

21. 2. 2020
Daně 

Firmy mohou využít změnu pravidel pro vykazování dodávek do konsignačních skladů dle evropské směrnice

Od 1. ledna 2020 platí v EU novela směrnice o DPH, která přináší mimo jiné změnu pravidel pro vykazování dodávek do konsignačních skladů. Ta se týká plátců daně, kteří uskutečňují dodání zboží svým odběratelům do konsignačních skladů umístěných v jiných členských státech EU. Česká republika zatím nedotáhla implementační proces evropské směrnice do konce, a tak je v současné době na samotných plátcích daně, zda se jí budou řídit, nebo zda setrvají u v ČR dosud platných pravidel. 

20. 2. 2020