Daně 

Novinky z DPH [srpen 2019]

Co je nového v oblasti DPH? V průběhu července zamítl Senát novelu zákona o evidenci tržeb, předložený návrh novely tak putuje zpět do poslanecké sněmovny. Generální finanční ředitelství vydalo informaci týkající se nových pravidel pro vydávání a distribuci poukazů. A dvě nová rozhodnutí Soudního dvoru Evropské unie.

Novela zákona o DPH

V průběhu července zamítl Senát novelu zákona o evidenci tržeb, předložený návrh novely tak putuje zpět do Poslanecké sněmovny k dalšímu hlasování. V rámci této novely je navrhováno i snížení sazeb DPH u vybraných plnění (točené pivo, restaurační služby, elektronické knihy, služby úklidu domácností apod.). Změny přitom mají odloženou účinnost na první den sedmého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení (lze tedy předpokládat účinnost nejdříve v první polovině roku 2020).

Informace GFŘ

Po několika měsících příprav vydalo Generální finanční ředitelství (GFŘ) informaci týkající se nových pravidel pro vydávání a distribuci poukazů. Kromě vlastního popisu, co je jednoúčelový/víceúčelový poukaz, se informace věnuje mimo jiné i pravidlům pro jejich distribuci, vysvětluje režim při jejich bezplatném vydávání, popisuje dopady následné reklamace zboží (služeb), přibližuje situace, kdy voucher nebyl vůbec využit, či poukazuje na zvláštnosti zdanění, pokud je plnění hrazeno voucherem ve vyšší nominální hodnotě, než je cena plnění.

GFŘ vydalo informaci důležitou především pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku. V informaci jsou shrnuta pravidla pro registraci těchto osob k DPH a další vybrané daňové povinnosti.

Judikatura SDEU

V rámci případu C-242/18 UniCredit Leasing se SDEU vyjádřil k pravidlům pro DPH režim náhrad škod v případech předčasného ukončení leasingových smluv. Náhrada nerealizovaných tržeb, kterých by pronajímatel býval dosáhl, kdyby smlouva nebyla předčasně ukončena, je dle názoru SDEU složkou základu daně leasingu a podléhá tak DPH. Jde o závěr, který pravděpodobně zasáhne do praxe některých leasingových společností operujících v České republice. Současně SDEU opět o něco blíže vysvětlil aplikaci pravidel pro snížení DPH v případě nedobytných pohledávek, která obsahuje Směrnice o DPH.

Rozhodnutí C-388/18 „B“ ukončilo spory o to, zda v případě prodejů podléhajících zvláštnímu režimu zdanění přirážky je obrat pro povinnou registraci k DPH kalkulován z celkových tržeb za tyto prodeje, nebo jen ze součtu hodnot přirážek. Dle SDEU je nutné sčítat celkové tržby z jednotlivých prodejů a po překročení prahové hodnoty pro registraci k DPH se prodávající musí stát plátcem daně.

Článek je součástí zpravodaje dReport – srpen  2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

GFŘ SDEU dReport zpravodaj DPH

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right