Technologie  Právo 

Outsourcing v případě finančních institucí, včetně outsourcingu do prostředí cloudu

Outsourcing je aktuální téma bez ohledu na konkrétní odvětví. Za tímto trendem stojí hned několik faktorů, a to především potenciální finanční úspora, rozvoj technologických řešení a trend digitalizace. Outsourcing do prostředí cloudu pak může nabídnout unikání příležitosti a vytvořit prostor pro další inovace napříč odvětvími.

Outsourcing u regulovaných subjektů

V případě finančních institucí, zejména bank a pojišťoven, které jsou s ohledem na požadavek jejich finanční i operační stability předmětem poměrně striktní veřejnoprávní regulace, však může mít outsourcing významné regulatorní následky, a někdy může být dokonce zakázán.

Pokud tedy banka nebo pojišťovna uzavírá jakoukoli smlouvu s třetí osobou, aby pro ni zajišťovala činnosti, které by daná banka nebo pojišťovna mohla jinak vykonávat sama (bez ohledu na to, zda se jedná o „core“ anebo „back office“ činnost), je namístě prověřit, jestli je takový záměr v souladu s regulací outsourcingu.

Příklady z praxe

V rámci naší praxe jsme již například analyzovali, zda bude využití transportní společnosti pro uzavřené vklady v hotovosti, využití služeb externí podatelny či skladování interních dat v prostředí cloudu spadat pod definici outsourcingu a jaké povinnosti je nezbytné při realizaci těchto záměrů dodržet.

Z popsaných případů je zjevné, že regulace outsourcingu je relevantní i v případech, kde bychom to možná ani nečekali.

Dopady regulace outsourcingu

S ohledem na obezřetné řízení bank a pojišťoven je outsourcing spojen s řadou povinností, které musí daná instituce implementovat interně, např. musí dodržovat:

  • pravidla outsourcingové politiky;
  • posouzení rizik, jímž se vyloučí, že potenciální rizika spojená se zamýšleným outsourcingem nevedou k jeho nedovolenosti;
  • pravidla pro business kontinuitu a exit strategie pro případ ukončení outsourcingu;
  • soulad s regulací ochrany osobních údajů apod.

Povinnosti stanoví nejen lokální regulace, ale i unijní právo a závazné pokyny evropských regulatorních orgánů (EBA, EIOPA).

V některých případech outsourcingu pak o záměru musí být notifikován regulátor.

Dále musí být zákonné povinnosti a závazné pokyny v oblasti outsourcingu reflektovány ve smluvní dokumentaci se třetí stranou, která má pro banku či pojišťovnu vykonávat externí zajištění činností. Obecně užívaný formát smlouvy o obchodní spolupráci bude v tomto ohledu zpravidla zcela nedostatečný.

Česká národní banka již vydala oficiální pokyny, jak přistupovat k outsourcingu do prostředí cloudu. Vydáním tohoto stanoviska dala najevo, že si je vědoma existence těchto inovativních řešení, rozumí jim a v případě porušení regulatorních povinností je připravena zasáhnout.

Jak vám můžeme pomoci?

V rámci našeho přístupu k implementaci outsourcingového řešení jsme schopni zkombinovat právní a regulatorní pohled se zkušenostmi v oblastech IT, provozní architektury, posouzení rizik,  kybernetické bezpečnosti a projektového řízení.

Multidisciplinární přístup tak pomáhá efektivně řídit rizika, zajistit compliance i efektivní a bezpečnou implementaci externího zajištění činností.

Právo a technologie dReport zpravodaj
Technologie  Lidé 

Kancelářím odzvonilo. Home office se během pandemie osvědčil, firmy plánují do budoucna umožnit práci odkudkoli

Home office se v důsledku koronavirové pandemie stal poměrně často skloňovaným pojmem. A je zřejmé, že trend přesouvání pracovního místa do našich domovů (resp. mimo kancelář) bude mít vliv na naši práci i do budoucna. Není proto radno jej podceňovat – na jedné straně sice přináší zaměstnancům pohodlí a flexibilitu, na straně druhé může být i zdrojem stresu a frustrace. Podívejte se společně s námi pod pokličku budoucnosti práce a pracovního prostředí a zjistěte, jak mohou společnosti nastavit efektivní a udržitelný model práce odkudkoliv a stát se virtuálními organizacemi. Tentokrát se zaměříme na téma pracovního místa. 

28. 5. 2021
Technologie 

Budoucnost českého bankovnictví: Online služba Servis 24 končí, prim budou hrát chytrá digitalizace, BankID i chatboti

Trend přesouvání služeb do online prostředí hýbe celosvětovým trhem již několik let a jednou z nejsledovanějších oblastí je jednoznačně digitalizace bankovnictví. Poskytovatelé finančních služeb se různými cestami snaží zajistit, aby jejich klienti mohli maximum interakcí uskutečnit pohodlně z domova skrze počítač či telefon. Jednou z prvních online platforem, která toto umožňovala i českým uživatelům, bylo internetové bankovnictví Servis 24 České spořitelny. Po přibližně dvou dekádách byl však jeho provoz v roce 2021 ukončen, aby uvolnil prostor novějším technologiím. Na tomto projektu se podílela také společnost Deloitte. Co konec jednoho z nejpoužívanějších českých internetových bankovnictví provázelo? A jaká je budoucnost finančních online služeb? 

25. 5. 2021
Právo 

Chráněný účet: štít proti neoprávněným exekucím a dluhové pasti

V rámci obrany před neoprávněnými exekucemi si budou moci povinní od 1. července zřídit tzv. chráněný účet. Chráněný účet nebude možné postihnout exekucí a má sloužit k ukládání finančních prostředků, které exekuci nepodléhají, jako je například výživné nebo nezabavitelné minimum ze mzdy. Institut chráněných účtů má řešit zejména situace vícenásobných exekucí, kdy příjem povinného podléhá nejprve srážkám ze mzdy a zbývající částka následně podlehne další exekuci, tentokrát přikázáním pohledávky z účtu. Pojďme se podívat, jak bude nový nástroj fungovat. 

25. 5. 2021