Účetnictví 

Přichází změna u předmětu podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“?

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Každý z nás už viděl výpis z obchodního rejstříku, na kterém je tato formulace uvedena. Co se za tímto předmětem podnikání skrývá a jakou činnost taková společnost vykonává, to ale z obchodního rejstříku nezjistíme. A právě tato praxe vedla Nejvyšší soud ČR k vydání rozhodnutí 27 Cdo 3549/2020, kde se proti ní vymezil.

Nejprve udělejme krátkou odbočku. Jak a kde se vlastně rozhoduje o tom, co bude zapsáno v obchodním rejstříku jako předmět podnikání společnosti? Zjednodušeně řečeno, do obchodního rejstříku se jako předmět podnikání zapíše to, co má společnost uvedeno ve své společenské smlouvě (stanovách), pokud má pro takovou činnost živnostenské oprávnění. Jaká živnostenská oprávnění společnost má, zjistíme v živnostenském rejstříku.

Obvyklá praxe je (byla) taková, že se do společenské smlouvy zapíše „vše“, přesněji řečeno vše, co spadá pod živnost volnou. Obory činností volné živnosti jsou uvedeny v příloze č. 4 živnostenského zákona – odtud se vzala formulace „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. Jedná se o takové obory podnikání, pro něž nejsou stanovené zvláštní kvalifikační podmínky. Pro některé z oborů činnosti živnosti volné (např. velkoobchod a maloobchod, zprostředkování obchodu a služeb nebo také dobývání rašeliny a těžba bahna) si pak společnost zařídí živnostenské oprávnění. Do obchodního rejstříku se poté zapíšou jen ty obory, pro které má společnost živnostenské oprávnění, anebo se zapíše celá živnost volná (tj. „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“).

Rozhodnutí Nejvyššího soudu a jeho dopad

Ale zpět k Nejvyššímu soudu. V rozhodnutí 27 Cdo 3549/2020 Nejvyšší soud vysvětlil, že formulace „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ uvedená ve společenské smlouvě je neurčitá, a nemá proto právní účinky. V běžné řeči bychom řekli, že taková společnost nemá ve stanovách vlastně žádný předmět podnikání, a nemá si tak co nechat zapsat do obchodního rejstříku.

Co to teď ale znamená pro dotčené společnosti? Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí lakonicky uvedl, že v těchto případech „je třeba zjednat nápravu postupem podle § 9 odst. 1 z. v. r.“. Ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, zní takto: „Jestliže obsah zápisu ve veřejném rejstříku odporuje donucujícímu ustanovení zákona a nelze-li dosáhnout nápravy jinak, rejstříkový soud vyzve zapsanou osobu ke zjednání nápravy. Jde-li o právnickou osobu a ta ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu, může soud i bez návrhu, je-li takový postup v zájmu ochrany třetích osob, rozhodnout o jejím zrušení s likvidací.“

Pro mnohé společnosti to nyní znamená, že budou nuceny na výzvu rejstříkového soudu zjednat nápravu a změnit svůj předmět podnikání v zakladatelském právním jednání tak, aby byl dostatečně konkrétní a odpovídal tomu, v čem společnost skutečně podniká. V opačném případě se společnost vystavuje riziku, že může být zrušena s likvidací – ovšem až po uplynutí lhůty, kterou soud poskytne k nápravě.

U nově zakládaných společností doporučujeme, aby měli zakladatelé předem rozmyšleno, čemu se bude společnost věnovat, a nemuseli v budoucnu měnit zakladatelské právní jednání s neurčitě stanoveným předmětem podnikání. Vyhnou se tak dalším nákladům v souvislosti se změnou těchto listin. Vzhledem k tomu, kolika společností se tento problém týká, nelze asi očekávat, že by v krátké době rejstříkové soudy vyzvaly úplně všechny obchodní společnosti k nápravě pod hrozbou okamžité pokuty či zrušení. U existujících společností tak zřejmě postačí provést tuto úpravu společenské smlouvy až společně s dalšími změnami, které se společnost bude v dohledné době chystat provést.

Obchodní rejstřík České účetnictví dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right