Účetnictví 

Připravují se standardy IFRS pro zveřejňování údajů o udržitelnosti

Globální kapitálové trhy vyžadují lepší informace o záležitostech týkajících se udržitelnosti, aby měli investoři v rámci posuzování hodnoty podniku možnost zvážit rizika a příležitosti související s udržitelností. Aby mohl být tento požadavek splněn, byla v listopadu 2021 založena Rada pro mezinárodní standardy udržitelnosti (ISSB), která je novou radou pro tvorbu standardů v rámci Nadace IFRS.

Pravomocí Rady ISSB je vydávat standardy, které poskytují komplexní globální základ pro zveřejňování finančních informací o udržitelnosti pro kapitálové trhy. Rada bude působit paralelně s Radou pro mezinárodní účetní standardy (IASB). Standardy vydané Radou ISSB ponesou název Standardy IFRS pro zveřejňování údajů o udržitelnosti.

V březnu 2022 vydala Rada ISSB první dva zveřejněné návrhy (exposure drafts) standardů IFRS pro zveřejňování údajů o udržitelnosti:

  • IFRS S1 Obecné požadavky na zveřejňování finančních údajů o udržitelnosti
  • IFRS S2 Zveřejňování údajů o klimatu

Návrhy stanovují požadavky na zveřejňování důležitých informací o významných rizicích a příležitostech společností týkajících se udržitelnosti, které investoři potřebují k posouzení hodnoty konkrétního podniku.

Rada ISSB žádá o zpětnou vazbu k návrhům během 120denního konzultačního období, které končí 29. července 2022. Ve druhé polovině roku 2022 přezkoumá zpětnou vazbu k návrhům s cílem vydat nové standardy do konce roku.

Přehled obou těchto zveřejněných návrhů najdete v článku Exposure Draft—Snapshot.

Zdroj: Investor Update May 2022
IASB IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right