Články od autora: Jitka Kadlecová

Účetnictví 

Ujednání o softwaru jako službě

Technologická architektura účetních jednotek se celosvětově vyvíjí, což vede k potenciálně významným změnám v oblasti účetnictví pro účetní jednotky, které uzavřely dohody o cloud computingu. Výbor pro interpretace IFRS zveřejnil dvě rozhodnutí, která objasňují, jak by se mělo účtovat o ujednáních týkajících se specifické části cloudových technologií, a sice softwaru jako služby (SaaS) z pohledu kupujícího. 

22. 10. 2021