Právo 

Příspěvky na ochranu práv duševního vlastnictví pro malé a střední podniky

Evropská unie v letošním roce umožňuje malým a středním podnikům získat příspěvek na ochranu práv duševního vlastnictví. V grantovém programu MSP Ideas Powered for Business rozdělí až 16 milionů eur. Nastala správná příležitost pro přihlášení ochranné známky?

Nejen velké korporace by si měly chránit své produkty (výrobky a služby) ochrannými známkami. Rovněž i malé nebo střední podniky stále častěji zvažují využít možnosti ochrany, které produktům poskytují ochranné známky. A to zejména v případech, kdy je určité označení pro jejich produkty příznačné. Mohou tak svým produktům pomoci s upevněním pozice na trhu, zamezit konkurenci v užívání podobných označení a třeba si i vytvořit prostor pro plánovanou mezinárodní expanzi.

EU nabízí grantový program na podporu duševního vlastnictví

Evropská unie si tento trend uvědomuje a pro rok 2022 přichází ve spolupráci s Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) s grantovým programem MSP Ideas Powered for Business, v rámci kterého se chystá rozdělit celkem 16 mil. eur mezi malé a střední podniky na podporu ochrany duševního vlastnictví.

Žadatelům může být vystaven poukaz až do výše 1500 eur pro oblast ochranných známek a průmyslových vzorů a 750 eur pro oblast patentové ochrany. O poukazy je možné žádat od 10. ledna 2022 až do 16. prosince 2022. EUIPO nicméně předem avizuje, že přihlášky budou přijímány pouze do výše alokovaného rozpočtu a budou vyřizovány v pořadí podle data přijetí.

Na co lze poukaz konkrétně využít? Malé a střední podniky zaměstnávající méně než 250 zaměstnanců, jejichž obrat nepřesahuje 50 mil. eur, mohou s jeho pomocí například uhradit část nákladů za podání přihlášek ochranných známek, průmyslových vzorů nebo patentů. V případě zájmu o rozšíření stávající ochrany do dalších zemí lze příspěvek využít například pro získání mezinárodní ochrany v rámci úřadu WIPO. Vedle toho mohou být využity i služby auditu práv duševního vlastnictví (IP Scan), kterou v ČR zajišťuje Úřad průmyslového vlastnictví. To vše až do výše poukazu vystaveného EUIPO.

Příležitost, jak ušetřit

My v Deloitte Legal v této iniciativě Evropské unie spatřujeme především vhodnou příležitost pro ušetření části nákladů připadajících na poplatky za podání přihlášek ochranných známek. Věříme, že celá řada společností v současné době zvažuje podání přihlášky ochranné známky nebo tak hodlá učinit v blízké budoucnosti. Může jít například i o možnost získání ochrany pro označení připravovaného produktu či celé nové produktové řady. Program Evropské unie v případě vhodného načasování nabízí možnost ušetření části nákladů.

Duševní vlastnictví dReport zpravodaj EU

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right