Poradenství 

Rok 2020 v Česku: Jak poroste ekonomika?

Růst české ekonomiky by měl v roce 2020 zpomalit na 2,0 %, hlavním důvodem pro ubrání tempa by měl být obrat ve vývoji čistého exportu. Další podrobnosti přináší Výhledy české ekonomiky pro letošní rok.

Růst české ekonomiky by měl v roce 2020 zpomalit na 2,0 %, hlavním důvodem pro ubrání tempa by měl být obrat ve vývoji čistého exportu. Na vývoz dolehne zpomalení růstu poptávky v zemích, které jsou hlavními obchodními partnery Česka. Zpomalení růstu ekonomiky může omezit poptávku po práci ze strany firem, nicméně nejspíše to jen zmírní vysoký převis poptávky nad nabídkou. Proto by i při zpomalení růstu měla míra nezaměstnanosti setrvat na velmi nízké úrovni, a to kolem 2 %. Těžištěm růstu ekonomiky budou i nadále spotřební výdaje domácností a vlády.

Klíčové faktory ve vývoji české ekonomiky v roce 2020

  • Vývoj vnějších ekonomických relací Česka budou určovat dva hlavní faktory: zpomalení růstu zahraniční poptávky a pokračování solidního růstu domácí poptávky. Přebytek obchodní bilance by kvůli tomu měl klesnout na 137 mld. Kč ze 168 mld. Kč očekávaných v roce 2019. Na vývoji běžného účtu platební bilance to ovšem příliš znát nebude. Očekáváme snížení přebytku v této části platební bilance na 0,4 % HDP.
  • Inflaci ovlivní zvýšení sazeb spotřebních daní u cigaret a alkoholu a snížení DPH u vybraných výrobků a služeb v souvislosti se spuštěním třetí a čtvrté vlny EET. Jádrová inflace by měla zvolna zpomalovat v reakci na snížení mezery výstupu. Celková inflace by se většinu roku 2020 měla pohybovat v intervalu 2,5–3,0 %.
  • Snížení inflace a zvýšená míra nejistoty ekonomického vývoje v zahraničí podporují vyčkávací strategii centrální banky. Nejpravděpodobnějším scénářem měnové politiky v roce 2020 je stabilita úrokových sazeb.
  • Kurz koruny nadále zůstává v kleštích dvou protichůdných faktorů: reálné konvergence a technické „překoupenosti“. Proto ani v roce 2020 nebude důvod k razantním pohybům kurzu na jednu či druhou stranu ze současné úrovně.
  • Pomalejší růst ekonomiky ovlivní vývoj salda vládního sektoru. Projeví se také opatření schválená vládou a Parlamentem v předchozím roce. Přebytek vládního sektoru by měl v roce 2020 dosáhnout 44 mld. Kč (0,7 % HDP). I tento přebytek by při nízkých nákladech na dluhové financování a pokračování mírného růstu ekonomiky měl stačit na snížení dluhu vládního sektoru na 29,9 % HDP na konci roku 2020.

Stupňující se napětí v mezinárodním obchodě, nevyřešený brexit a citelný pokles poptávky po automobilech – to byly hlavní důvody pro zpomalení růstu globální ekonomiky v roce 2019. Po celý minulý rok se zástupci USA a Číny snažili o zmírnění tenzí ve vzájemných vztazích a dosažení obchodní dohody. Politické faktory budou hrát zásadní roli i v roce 2020. Důležitým milníkem budou prezidentské volby v USA. Jejich výsledek může určit, jak se bude dále vyvíjet situace v mezinárodním obchodě. Pokud do té doby nedojde k další eskalaci cel a netarifních nákladů, je šance, že se situace v globální ekonomice může opět začít zlepšovat. Projděte si kompletní analýzu Výhledy české ekonomiky pro rok 2020.

Česká ekonomika Inflace

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right