Účetnictví 

Publikace Centra pro kvalitu auditu: podrobný návod pro přípravu a vykazování neúčetních ukazatelů

Sestavujete výroční zprávu a váháte, zda jsou neúčetní informace, ať už finanční či nefinanční, které mají být její součástí, prezentovány a vypočteny smysluplně? Americké Centrum pro kvalitu auditu (CAQ) vydalo novou publikaci, která doporučuje americkým veřejně obchodovaným společnostem a specificky jejich výborům pro audit, jak uchopit přípravu a schvalování neúčetních informací, které jsou následně zveřejněny.

Tyto obecné principy a doporučení však mohou být relevantní a smysluplné pro všechny veřejné společnosti, nejenom pro ty americké. Informace zveřejňované v souladu s obecně uznávanými účetními principy (US GAAP či IFRS) přinášejí investorům a dalším čtenářům účetních závěrek spolehlivý základ porozumění výkonnosti společnosti, nicméně finanční měřítka nad rámec těchto zásad se stávají v mnoha oblastech pro uživatele čím dál důležitější a cennější.

Jaké jsou příklady neúčetních informací? 

 • Ukazatel EBITDA
 • Upravený provozní výnos, upravený zisk na akcii (EPS)
 • FFO (provozní finanční toky) používané v odvětví nemovitostí a mnoho dalších

Pro americké veřejné společnosti definuje neúčetní informace a měřítka americká Komise pro cenné papíry a burzu (US Securities and Exchange Commission).
Zveřejněné nefinanční informace jsou pro uživatele klíčové, pokud jsou vyvážené a smysluplně srovnatelné.

Centrum pro kvalitu auditu (Center for Audit Quality – CAQ), které představuje autonomní neziskovou veřejnou organizaci na podporu pravidel a postupů, sídlí ve Washingtonu DC a je přidruženou organizací Amerického institutu certifikovaných účetních, vydalo Podrobný návod pro auditní výbory v oblasti neúčetních informací a předkládá jim návrhy, faktory ke zvážení a doporučené postupy, které je vhodné uplatnit při hodnocení informací, jež se neřídí obecnými účetními principy, ale zveřejňují se s cílem získat vyvážený obraz společnosti.

Mezi hlavní faktory, jejichž zohlednění Centrum mimo jiné navrhuje, patří:

 • Snaha vžít se do pozice investora
 • Diskutovat s vedením o existenci interní politiky upravující tuto oblast
 • Projednat s vedením, jak společnost provádí změny zveřejňovaných výpočtů těchto neúčetních informací
 • Požádat společnost, aby se porovnala s ostatními společnostmi a způsobem výpočtu ukazatelů
 • Zjistit, jaké kontroly zveřejňovaných informací byly zavedeny
 • Konzultovat s externími auditory povinnosti v dané oblasti, potenciál a názor na výkonnost společnosti, zda se shoduje s tím, jak auditor společnost zná a chápe

Při sestavování neúčetních informací, zavedení procesů souvisejících s jejich přípravou a kontrolou mohou společnosti zvážit pomoc externích poradců a auditorů.

US GAAP dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right